Електрика
Механіка
Кількість теплоти
Ядерна фізика
Хвилі
100

Як потрібно під'єднувати амперметр у коло?

Послідовно

200

За напрямок струму вважають напрямок руху яких частинок?

Позитивно заряджених

300

Яка фізична величина характеризує швидкість виконання роботи?

Потужність

400

Чому дорівнює загальний опір трьох паралельно під'єднаних провідників, кожен опором по 30 Ом

10 Ом

500

Чому дорівнює напруга, якщо сила струму у колі 2 А, а опір 10 Ом?

20 В

Click to zoom
M
e
n
u