Statskuppet
Den enevældige konge
Danske Lov
The Glorious Revolution
100

1536

Hvornår blev kirkens folk smidt ud af rigsrådet?

100

1665

Hvornår kom den endelige udgave af Kongeloven? 

100

1683

Hvornår kom det første eksempler af Danske Lov?

100

1630-1685

Hvornår levede Charles den 2. fra?

200

Den 10. oktober 1660

Hvornår blev forslaget om et arvekongedømme fremlagt?

200

Frem til 1700-tallet 

Hvor længe holdt man Kongeloven hemmelig til?

200

Christian den 4. 

Hvem var konge da der tidligere havde været forsøg på at lave en Dansk lovtekst?

200

1650-1702

Hvornår levede William af Oranje fra?

300

90% af befolkningen 

Hvor mange procent udgjorde bønderne af befolkningen i Danmark?

300

1635-1699

Hvornår levede Peder Griffenfeld?

300

Indgå aftaler 

Hvad gav dansk lov også lov til?

300

1633-1701

Hvornår levede James den 2. fra?

400

Sende lejetropperne hjem

Hvad var det eneste forslag rigsrådet havde til at skaffe penge?

400

Slotsholmen i København 

Hvor havde kollegierne hovedkvarter henne? 

400

Kongen der bestemte 

Hvad sagde loven om kongen?

400

Støttede med penge 

Hvad hjalp Frankrig Charles den 2. med? 

500

Økonomiske reformer

Hvad stoppede man med at snakke om i starten af oktober?

500

Adelen 

Hvem så kongen som den farligste fjende?

500

Oplysningstid 

Hvad for en tid er vi i da dansk lov blev lavet?

500

Adelen og de gejstlige 

Hvem sidder i House of Commons?

Click to zoom
M
e
n
u