พัฒนาการและร่างกาย
การเลือกซื้ออาหาร
ยา
การใช้ยา
ปฐมพยาบาล
200

เมื่อร่างกายไม่มีกระดูกจะเกิดผลอย่างไร 

ไม่สามารถขยับ เคลื่อนที่ได้

200

จงบอกประโยชน์ของฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ได้สินค้าที่มีความปลอดภัย

200

ยาที่หมดคุณภาพแล้วควรทำอย่างไร

ทิ้ง

200

ยกตัวอย่างยาใช้ภายนอก 3 ชนิด

-

200

ถ้าต้องการให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาหรือสารเคมีที่ไม่มีฤทธิ์กัดอาเจียนออกมาควรใช้สิ่งใด

น้ำปลา

300

กระดูกและกล้ามเนื้อมีความสำคัญต่อพัฒนาการในด้านใด

การเคลื่อนไหว

300

ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใด ปลอดภัยในการบริโภคมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รับรองคุณภาพ

300

ก่อนกินยาควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

อ่านฉลากข้างขวด

300

พืชชนิดใดมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ตอบมา 3 ข้อ

-

300

บอกวิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่กินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไป

ดื่มน้ำหรือนมมากๆ ห้ามทำให้อาเจียน

400

การกระทำใดอาจเป็นอันตรายต่อกระดูกและกล้ามเนื้อ

ปีนป่ายเครื่องเล่น

400

เครื่องหมายนี้ไม่ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์ใด

ตอบได้หลากหลาย

400

การใช้ยาที่หมดอายุแล้ว มีผลเสียในด้านใดมากที่สุด

เสียชีวิต

400

ยาก่อนนอน ควรกินก่อนนอนกี่นาที

15-30 นาที

400

การปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผลฟกช้ำ ทำอย่างไร

ประคบเย็น

600

จากภาพ อาหารนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย

600

การเลือกสีผสมอาหารอย่างไรจึงจะดีที่สุด

ธรรมชาติ

600

ลักษณะของยาในข้อใดที่ไม่ควรนำมาใช้

ตอบได้หลากหลาย

แคปซูลที่ขึ้นรา

600

ยาหลังอาหารควรกินหลังอาหารกี่นาที

15-30 นาที

600

จากภาพควรปฐมพยาบาลอย่างไร

ประคบเย็น

900

ในวัยของนักเรียน ควรรับประทานอาหารใดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

ข้าวและเนื้อสัตว์

900

การเลือกซื้อน้ำปลา ควรดูจากสิ่งใด

เครื่องหมาย อย.

900

ยาที่ใช้ภายในมีลักษณะอย่างไร

ฉลากสีน้ำเงิน เขียนระบุว่า สำหรับรับประทาน

900

"กินยาทีละหลายเม็ดได้ตามใจต้องการ" ถูกต้องหรือไม่

ไม่

900

หากเจอเหตุการณ์ดังภาพ นักเรียนจะทำอย่าไร

-

Click to zoom
M
e
n
u