რამდენია?
10 ძალა
შეკრება
გამრავლება
გაყოფა
ლექსიკონი
სხვადასხვა
100

3 + 3 x 3 = ?

27

100

100 - 44 = ?

56

100

MENTAL MATH

37 + 68 = ? 

105

100

MENTAL MATH 

2 x 12

24

100

22 გავყოთ 2-ზე

11

100

ორი რიცხვის შეკრების შედეგს ჰქვია .

ჯამი

100

ია 5 წლის არის, გიორგი მასზე 7 წლით უფროსია, მათე კი გიორგიზე 2-ჯერ პატარაა, რამდენი წლისაა თითოეული მათგანი?

ია 5

გიორგი 12

მათე 7

200

(4+3) x 2 = ?


14

200

თაკოს სურს იყიდოს ტელეფონის დამტენი, რომელიც 16, 50 ლ. ღირს, მას მხოლოდ 20 ლ. ბანკნოტი აქვს, რამდენი დარჩება ხურდა?

3.50 ლ.

200

134 + 134 = ? 

268

200

MENTAL MATH

50 x 70 = 

3,500

200

42 გავყოთ  6 ნაწილად

7

200

ორი რიცვხის გამრავლების შედეგს ჰქვია

ნამრავლი

200

3  + 5. 2?


13

300

60 გაყოფილი 3 პლიუს 2 = ?

22

300

Mental Math

82 - 49 = 

33

300

MENTAL MATH

98 + 499 = ? 

597

300

60 x 5 = ?

300

300

40 გავყოთ 5 

8

300

რაც უნდა გავყოთ, არის

გასაყოფი 

300

მიწის ნაკვეთის სიგრძე არის 8 მეტრი, სიგანე 10 მეტრი, გადაწყიტე შემოღობო ორმაგი მავთულით, რა სიგრძის მავთული დაგჭირდება? 


72 მ

400

25 - (140 : 10) = ?

11

400

გიორგი მიდიოდა ავტომობილით, სულ 563 მ. და გაიარა 345 მ. ღამით, რა მანძილი გაიარა დღისით?

218

400

MENTAL MATH

437+514 = ? 

951

400

3 x 3 x 4 = ?

36

400

 45 გავყოთ 9  

5

400

ერთ რიცხვიდან  მეორე რიცხვის გამოკლებით ვიღებთ 

სხვაობას

400

(24-6) :2 + 3 =

12

500

7 x 2 - (6+3) = ?

5

500

213-185 = ?

28

500

MENTAL MATH

155 + 245 = ? 

400

500

5 x 5 x 4 = ?

100

500

100 გავყოთ 5 

20

500

რიცხვის გაყოფით მეორე რიცხვზე მიიღება

განაყოფი

500

100 000 x 10= ?

10 000 000

Click to zoom
M
e
n
u