4th Grade Math
5th Grade Math
6th Grade Math
7th Grade Math
8th Grade Math
100
125 + 15
140
100

Which is greater: 2.07 or 2.60 ?

2.60

100

12 • x = 24

2

100

4 - 5

What is -1

100

What is the value of n?


33 = ???

What is 27

200
256 - 14
242
200

5.97 x 4

23.88

200

48 ÷ ( 2 + 4 ) • 2

4

200

6+ 3 - 12

What is -3

200

What is the value of n for the equation to be true?


42 • 4= 45


(Hint:  Write the exponent in expanded form)   

n is 3

300
1,235 + 642
1,877
300
6/10 x 7/10
42/100
300

Která celá čísla jsou řešením nerovnice pro x:  

x > -4

{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,......}

300

4(2x - 6)

8x - 24

300

Enter the value of x that makes the equation true.

4x + 2x - 6 = 6

x = 1

400
2 x _____ = 68
34
400
46.5 - 14.42
32.08
400

4(3x+5)

12x +20

400

Solve for x

2x + 5 = 19

x = 7

400

Převeď na procenta: 

0,64 

64%

500

jaké jsou všechny společné dělitele čísel 12 a 48 ?

1, 2, 3, 4, 6, 12

500
15 x (7 + 45)
780
500

Upravte výraz na jednodušší:

3x + 5+ 4x + x +3

8x + 8

500

Solve the equation

4x + 5 = 9

x > 1

500

Převeď na desetinné číslo: 

1/4 

0.25

Click to zoom
M
e
n
u