Taal en woordenschat
Grammatica
Spreken Kijken Luisteren
Spelling
Schrijven + studievaardigheid

100

Wat is de betekenis van het woord aanvankelijk?
In het begin.

100

Is het woord gevallen in de volgende zin een zn, een bn, een lw, een vz. of een ww ? Het gevallen jongetje kwam met een geschaafde knie huilend de klas binnen.
Een bijvoeglijk naamwoord.

100

Hoe wordt een tekst genoemd waarin wordt uitgelegd hoe een apparaat werkt?
Een instructie of handleiding.

100

Wat is de goede schrijfwijze? onmiddellijk, onmiddelijk, onmidelijk, onmidellijk.
onmiddellijk

100

Welke van de volgende woorden is geen vraagwoord? Wie, wat, waar, wanneer, waarom, noem, welke, hoeveel.
Noem.

200

Wat is de betekenis van het woord gilet?
Een vest zonder mouwen.

200

Maak van het woord bakken een bijvoeglijk naamwoord.
gebakken.

200

Geef een ander woord voor vraaggesprek.
Interview.

200

Wat is de juiste schrijfwijze? monnikken, monniken, moniken, monikken.
monniken

200

Welk woord uit deze zin is een "Doewoord". In de Romeinse tijd gingen de mensen regelmatig naar een badhuis. Beschrijf hoe zo'n badhuis eruit zag.
Beschrijf

300

Geef twee betekenissen van het woord ezel.
1. een dier dat balkt. 2. Een standaard voor een kunstschilder.

300

Hoeveel voorzetsels staan er in de volgende zin? Meneer de Vries zat in de keuken aan de eettafel een kop koffie te drinken met zijn vrouw.
Drie: in, aan, met.

300

Wat moet je doen als je in een vraaggesprek niet meteen een duidelijk antwoord krijgt op je vraag?
doorvragen

300

Noteer het meervoud van de volgende woorden op het bord. bureau, etui, paraplu
bureaus, etuis, paraplu's

300

Noem de vijf w-vragen.
Wie, wat, waar, wanneer, waarom.

400

Hoe noemt men een woord dat 2 betekenissen heeft? Bijvoorbeeld het woord slot.
Een homoniem.

400

Welke van de volgende bijvoeglijke naamwoordenis geen stoffelijk bijvoeglijk naamwoord? wollen, leren, geweven, verzilverde, ijzeren, metalen, porseleinen.
geweven.

400

Hoe noemt men een gesprek waarin men een ander om raad vraagt?
Een adviesgesprek.

400

Vul de juiste vorm in. het ............. (controleren) achterlicht.
gecontroleerde.

400

Boven een brief staat vaak "Geachte heer .......". Hoe noemt met dit gedeelte van een brief?
De aanhef.

500

Wat zijn synoniemen?
Twee of meer verschillende woorden met dezelfde betekenins. Bijvoorbeeld observeren en gadeslaan.

500

Wat is het onderwerp in de volgende zin? In Kopenhagen is vorige week door de burgemeester een tentoonstelling over de sprookjesschrijver Andersen geopend.
tentoonstelling over de sprookjesschrijver Andersen

500

Aan welk soort woorden herkenje een instructie?
Aan doewoorden.

500

Welk van de volgende woorden is fout geschreven? binnenband, astronaut, enkelvoud, rondvaard, weiland, drieduizend, maaltijd.
rondvaard

500

Een tekst wordt vaak verdeeld in stukjes. Hoe noemt men die stukjes?
Alinea's.