Danskhed & litteraturhistorie
Grammatik og analyse
Forfattere
Sproget
Medier
100

Pænhed er kommet til...

Hvad er byen?

100

Den betegnelse man giver genren hvor digtning hører til

Hvad er lyrik?

100

Forfatter til novellen: "Dronning af alkohol"

Hvem er Louise Kristensen?

100

Ord med beskrivende egenskab

Hvad er tillægsord?

100

Mediegenre hvor virkelige personer sættes i en særlig handlingsramme uden manuskript.

Hvad er reality?

200

Periode i 1800-tallet som betoner menneskets følelser og ser verden som en åndelig størrelse

Hvad er Romantikken?

200

Betegnelsen for måden hvorpå en tekst er bygget op

Hvad er komposition?

200

Dansk teolog, salmedigter (og meget andet) som bl.a. er kendt fra højskolebevægelsen

Hvem er N.F.S. Grundtvig?

200

Latinsk betegnelse for det led i sætningen som udfører handlingen.

Hvad er subjekt?

200

Betegnelse for at et billedes fokuspunkt beskues nedefra og op.

Hvad er frøperpektiv?

300

Kunstnerne bag det danske hit "Novembervej"

Hvem er Nik & Jay?

300

En model som bl.a anvendes i eventyr til at beskrive personernes rolle i historien

Hvad er aktantmodellen?

300

Verdensberømt dansk forfatterinde fra 1930'erne (og frem) som bl.a. skrev om sit liv i Afrika

Hvem er Karen Blixen?

300

Latinsk betegnelse for den ordklasse som kan udtrykke handlingen

Hvad er verbum?

300

Engelsk betegnelse (som vi anvender på dansk) om måden hvorpå en avisside er sat op med tekst og billede

Hvad er layout?

400

Periode i slutningen af 1800-tallet som vil modernisere litteraturen: Gøre den realistisk, omhandlende konkrete samtidsproblemer.

Hvad er Det moderne gennembrud?

400

Hvalformet spændingskurve

Hvad er berettermodellen?

400

Dansk (af norsk afstamning) forfatter fra 1700-tallet som især er berømt for sine komedier

Hvem er Ludvig Holberg?

400

Latinsk betegnelse for sætningsopbygning

Hvad er syntaks?

400

Distribuering af lyd- og videofiler, fx radio- og tv-programmer, via internettet til afspilning på bl.a. mp3-afspillere

Hvad er podcast?

500
Kunstneren bag maleriet "Danmark 2009"

Hvem er Peter Carlsen?

500

Betegnelse for et ordbillede hvorved en død ting gives åndelige egenskaber

Hvad er besjæling?

500

Dansk forfatter som fik nobelprisen i litteratur i 1917. Har bl.a skrevet novellen "ørneflugt" samt romanværket "Lykkeper"

Hvem er Henrik Pontoppidan?

500

Det at en tekst, en film el.lign. direkte eller indirekte inddrager eller refererer til andre værker

Hvad er interseksualitet?

500

Betegnelse for kommunikationsformer (f.eks. SMS, mail, osv.) hvor kommunikationsparterne ikke er i samtidig kontakt med hinanden; men forskudt i tid. (OBS: afledt af græsk)

Hvad er asynkron? (asynkron kommunikation)

Click to zoom
M
e
n
u