Grundvand
Kildevand
forurening
rensning
Drikkevand i U-lande
100

Kan man drikke grundvand?

Ja, grundvand er vores drikkevand.

100

Hvordan får man en fisk til at grine?

Man putter den i kildevand

100

Kan kemikalier forurene grundvandet?

Ja, kemikalier er farligt for grundvandet.

100

Kan man rense spildevand nok til at det bliver helt rent drikkevand?

nej

100

Hvor mange mennesker dør hvert år af beskidt vand i U-landene?

Ca. 23.000.000

200

Stopper vi nogensinde med at have drikkevand?

Nej det gør vi ikke, fordi det er en evig proces.

200

hvor kommer kildevand fra?

en kilde.

200

Forurener landbrug grundvandet?

ja, landbrug forurener. Gødningen på marken forurener grundvandet.

200

Hvad er den sidste proces, som dræber alle bakterierne?

UV-lys

200

Nævn 3 lande hvor der er vandmangel?

Kenya, Uganda, Malawi og Ghana.

300

Hvordan dannes grundvand?

Grundvand dannes fra regn eller sne, som siver ned igennem de mange lag af sand, grus, ler og kalk.

300

Hvor løber vandet fra kilder oftest?

Det meste kildevand løber ved klaksten eller andre klippemineraler.

300

Hvordan forurener man grundvandet?

Man kan forurene grundvandet med gødning og kemikalier, på marken eller græsplænen.

300

Hvordan behandler man grundvand til drikkevand?

Man ilter og filtrerer grundvandet til drikkevand.

300

Har Sahara et grundvandsspejl?

Ja, men det ligger meget langt nede.

400

Hvad er grundvandsspejlet?

Det er den jorddybde, hvor man møder vandet første gang.

400

Hvad er kildevand?

Kildevand er altså egentlig blot grundvand, der er presset ud på jordoverfladen.

400

Kan saltvand forurene grundvand?

Ja det kan det godt.

400

Hvad hedder de 2 vandværksfiltre?

Sandfiltre og kulfiltre.

400

Er der flere mennesker der har fåret drikkevand siden 2000?

Hvor mange?

Ja

1,4 miliarder 

500

Hvor langt nede ligger grundvandsspejlet?

0-ca. 50 meter 

0-ca. 25 meter

0-ca. 100 meter

Grundvandsspejlet ligger i Danmark fra 0 til ca. 50 meter nede.

500

Hvad kaldes kildevand med mange mineraler?

Mineralvand

500

Hvilken husdyrsgødning forurener vandet meget?

Nitrat

500

Hvor lang tid tager for regnvandet, at sive ned igennem jordlagene?

Det tager ca. 30-50 år.

500

Hvad gør klimaet ved U-landene?

Klimaet gør så det ikke regner, når det ikke regner kommer der ikke noget vand.

Click to zoom
M
e
n
u