courses
phrasal verbs
school life
education system
school objects/routine
100

informatyka

information technology

100

sprawdzać coś 

look sth up

100

wychowawca

form tutor

100

szkoła podstawowa

primary school

100

zszywacz

stapler

200

filologia obca

foreign philology

200

nadrabiać 

catch up on

200

wykładowca

lecturer

200

żłobek

nursery school

200

spinacze biurowe

paper clips

300

inżynieria

engineering

300

unikać czegoś

get out of sth

300

pokój nauczycielski

staffroom

300

szkoła z internatem

boarding school

300

kartkówka

pop quiz

400

przedmioty humanistyczne

humanities

400

podchwycić coś, nauczyć się czegoś

pick sth up

400

sprawdzać obecność

take the register

400

opłacać czesne

pay tuition fees

400

zajęcia pozaszkolne

extracurricular activities

500

dziennikarstwo

journalism

500

uporać się z czymś

get through sth

500

wagarować

play truant

500

szkoła zaoczna

extramural school

500

korzystać ze ściąg

use cribs

Click to zoom
M
e
n
u