Mõisted
Rootsi aeg
Vene aeg
Eesti 16 ja 17saj.
Aastad
100
Mis on raad?
Raad on linnavalitsus.
100
Kellele hakati Rootsi ajal koole rajama?
Väikestesse küladesse hakati talurahvale koole rajama.
100
Mis tagastati aadlile Vene ajal?
Aadlile tagastati Rootsi ajal ära võetud mõisad ja õigused.
100
Kes asustas Tartu lähedale õpetajate seminari?
Õpetajate seminari asutas Forselius.
100
Mis aastal algas Põhjasõda?
Põhjasõda algas 1700 aastal.
200
Kes oli pärisori?
Pärisori oli talupoeg, kes sõltus oma peremehest.
200
Miks õpetati eestlasi lugema?
Eestlasi õpetati lugema, sest luteri usk nägi ette, et iga inimene pidi oskama lugeda piiblit.
200
Millises sõjas läks Eesti Venemaa valdusesse?
Eesti läks Venemaa valdusesse Põhjasõjas.
200
Millistele riigidele kuulus Eesti peale Liivi sõda?
Eesti kuulus Taanile, Rootsile ja Poolale.
200
Mitu aastat kestis Põhjasõda?
Põhjasõda kestis 21 aastat.
300
Mis on kroonumõis?
Kroonumõis on riigile kuuluv mõis.
300
Kes valitses Rootsit Põhjasõja ajal?
Rootsi kuningas oli Karl XII.
300
Kes Vene valitsejatest võitles talupoegade õiguste eest?
Talupoegade õiguste eest võitles Katariina II.
300
Eesti oli jagatud 17. sajandil kaheks provintsiks. Nimeta need.
Liivimaa ja Eestimaa.
300
Mis aastal tõlgiti piibel eesti keelde? (+/- 50)
Piibel tõlgiti eesti keelde aastal 1739.
400
Kes oli bürgermeister?
Bürgermeister oli linnapea.
400
Mida tegi Rootsi riik kirikuelu parandamiseks?
Lasti parandada või ehitada uued kirikud.
400
Kes juhtis Venemaad põhjasõja ajal?
Venemaad juhtis Põhjasõja ajal Peeter I.
400
Mitu protsenti Eestimaa elanikest elas 17. sajandil maal? ( +/- 20)
Maal elas 95% elanikest.
400
Mis aastal asutati Tartu Ülikool?
1632. aastal.
500
Mis on reduktsioon?
Aadli maade riigistamine.
500
Kuidas muutus talurahva elu Rootsi ajal?
Määrati maksud kindlaks, õigus kohtusse pöörduda, rajati koole.
500
Nimeta kolm Balti eriõiguse tunnust?
Haldusjaotus jääb samaks, mõisad tagastatakse, usk jääb samaks, vanad seadused jäävad, suurenevad aadli õigused, säilib saksa keel.
500
Mis vaherahu sõlmiti Rootsi ja Poola vahel? a) Altmargi vaherahu. b) Täyssinä vaherahu. c) Brömsebro vaherahu.
a) Altmargi vaherahu.
500
Millal sõlmiti Brömsebro rahu Taani ja Rootsi vahel? (+/- 30)
1645. aastal.
Click to zoom
M
e
n
u