Mõisted
Rootsi aeg
Vene aeg
Eesti 16 ja 17saj.
Aastad

100

Mis on raad?
Raad on linnavalitsus.

100

Kellele hakati Rootsi ajal koole rajama?
Väikestesse küladesse hakati talurahvale koole rajama.

100

Mis tagastati aadlile Vene ajal?
Aadlile tagastati Rootsi ajal ära võetud mõisad ja õigused.

100

Kes asustas Tartu lähedale õpetajate seminari?
Õpetajate seminari asutas Forselius.

100

Mis aastal algas Põhjasõda?
Põhjasõda algas 1700 aastal.

200

Kes oli pärisori?
Pärisori oli talupoeg, kes sõltus oma peremehest.

200

Miks õpetati eestlasi lugema?
Eestlasi õpetati lugema, sest luteri usk nägi ette, et iga inimene pidi oskama lugeda piiblit.

200

Millises sõjas läks Eesti Venemaa valdusesse?
Eesti läks Venemaa valdusesse Põhjasõjas.

200

Millistele riigidele kuulus Eesti peale Liivi sõda?
Eesti kuulus Taanile, Rootsile ja Poolale.

200

Mitu aastat kestis Põhjasõda?
Põhjasõda kestis 21 aastat.

300

Mis on kroonumõis?
Kroonumõis on riigile kuuluv mõis.

300

Kes valitses Rootsit Põhjasõja ajal?
Rootsi kuningas oli Karl XII.

300

Kes Vene valitsejatest võitles talupoegade õiguste eest?
Talupoegade õiguste eest võitles Katariina II.

300

Eesti oli jagatud 17. sajandil kaheks provintsiks. Nimeta need.
Liivimaa ja Eestimaa.

300

Mis aastal tõlgiti piibel eesti keelde? (+/- 50)
Piibel tõlgiti eesti keelde aastal 1739.

400

Kes oli bürgermeister?
Bürgermeister oli linnapea.

400

Mida tegi Rootsi riik kirikuelu parandamiseks?
Lasti parandada või ehitada uued kirikud.

400

Kes juhtis Venemaad põhjasõja ajal?
Venemaad juhtis Põhjasõja ajal Peeter I.

400

Mitu protsenti Eestimaa elanikest elas 17. sajandil maal? ( +/- 20)
Maal elas 95% elanikest.

400

Mis aastal asutati Tartu Ülikool?
1632. aastal.

500

Mis on reduktsioon?
Aadli maade riigistamine.

500

Kuidas muutus talurahva elu Rootsi ajal?
Määrati maksud kindlaks, õigus kohtusse pöörduda, rajati koole.

500

Nimeta kolm Balti eriõiguse tunnust?
Haldusjaotus jääb samaks, mõisad tagastatakse, usk jääb samaks, vanad seadused jäävad, suurenevad aadli õigused, säilib saksa keel.

500

Mis vaherahu sõlmiti Rootsi ja Poola vahel? a) Altmargi vaherahu. b) Täyssinä vaherahu. c) Brömsebro vaherahu.
a) Altmargi vaherahu.

500

Millal sõlmiti Brömsebro rahu Taani ja Rootsi vahel? (+/- 30)
1645. aastal.