Riigid
Varia
Energiaallikad
Eesti majandus
Majandusstruktuur
100

Mitmeks majanduspiirkonnaks jagab ÜRO Euroopa?

4

100

Millega tegeletakse majanduspiirkonnas "Sinine banaan"

Rasketööstus ja tootmine

100

Nimeta neli taastuvenergialiiki?

Tuule-, päikese-, vee-, tuuma-, biomassienergia

100

Kus asuvad Eesti peamised energiat tootvad elektrijaamad?

Ida-Virumaa

100

Millega tegeletakse majanduspiirkonnas "Kuldne banaan"

IT ja kõrgtehnoloogiline tööstus

200

Nimeta saar kus toodetakse geotermaalenergiat?

Island

200

Millega tegeleb majanduspiirkond "Roheline banaan"

Põllumajandus

200

Millist taastuvenergialiiki kasutab Austria kõige rohkem?

Hüdroenergia

200

Eesti vanim tsemenditehas asub...?

Kunda

200

Millisesse sektorisse kuulub põllumajandus?

Primaarne sektor

300

Millist energia liiki toodab Vatikan?

Päikeseenergia

300

Milleks kasutatakse rasketööstuses vett?

Jahutamiseks

300

Millised Euroopa riigid toodavad kõige rohkem naftat (2) ?

Norra, Suurbritannia

300

Mis on Eesti peamine keemiatööstusettevõte?

VKG (Viru Keemia Grupp)

300

Millega tegeletakse tertsiaarses sektoris?

Teenindus

400

Euroopa TOP 2 energiatarbijad

Island, Norra

400

Kus kasutatakse keha soojust energia tootmiseks?

Rootsi

400

Millist keemilist elementi kasutatakse tuumaelektrijaamades?

Uraan

400

Mitu protsenti eesti turbast eksporditakse?

u 50%

400

Mis on ennem, kas põllumajandus või kultuur?

Põllumajandus

500

Miks Liechtensteini peamine toodetav energia on hüdroenergia?

Asukoht (Alpid) on soodne

500

Millist kütust saab Põhjamerest?

Nafta ja maagaas

500

Millel põhineb loodete energia?

Tõusu ja mõõna vahest

500

Millised keskkonnaprobleemid kaasnevad põlevkivi põletamisega?

CO2 heide, hais, tuhk, põhjavee reostus

500

Nimeta ettevõtted (2) mis on tihti seotud teiste ettevõtetega?

Transport ja jäätmekäitlus

Click to zoom
M
e
n
u