Statskuppet
Den enevældige konge
Danske Lov
The Glorious revolution

100

Rigsrådet 

Hvem bad kongen om at komme med idéer til at får penge i kassen?

100

Kongeloven 

Hvad hed loven?

100

Nej, det var ikke tilfældigt 

Var det tilfældigt at Danske Lov kom på kongens fødselsdag?

100

De havde været præget af konflikter mellem protestanter og katolikker 

Hvad havde englænderne været præget af siden Henriks den 8.'s skilsmisse og brudt med den katolske kirke?

200

Indkalde stænderne 

Hvad var Rigsrådets foreslag?

200

Kollegier 

Hvad oprettede man i stedet for den gamle centrale administration?

200

Udgangspunktet for loven var kongen og staten 

Hvad var udgangspunktet for loven?

200

Han ønskede et godt forhold til parlamentet

Hvad ønskede den nye konge Charles den 2?

300

90%

Hvor meget udgjorde bønderne af befolkningen?

300

Han indgik en alliance med Frankrig mod kongens vilje

Hvorfor kom Peder Griffenfeld i fængsel?

300

Loven slog fast at det var kongen der havde magten i Danmark

Hvad slog loven fast?

300

De tilbød ham at blive konge af England 

Hvad tilbød englænderne den nederlandske prins at være?

400

Oktober 

Hvilken måned begyndte forhandlingerne at tage en ny drejning?

400

Ved Slotsholmen i København 

Hvor fik kollegierne hovedkvarter henne?

400

Loven gav borgerne ret til at indgå de aftaler, de havde lyst til, så længe de ikke var imod loven

Hvad gav loven borgerne lov til?

400

Det kaldes Parliament 

Hvad kaldes de engelske svar på Folketinget?

500

Septemper 

Hvilken måned mødte repræsentanterne for stænderne op?

500

I 1665 

Hvornår kom den endelige udgave af loven om enevælden?

500

I 1683

Hvornår blev Danske Lov indført?

500

Det gjorde de i 1688

Hvornår gennemførte englænderne deres Glorious Revolution?