Ordklasser
Bøjninger
Kom med kommaet!
Tegnene under leddene
Ordsprog
100
Hvordan bøjes substantiver? (Prøv med 'hus')
Et hus, huset, huse, husene BONUS: Kom med latinske betegnelser for ental og flertal
100
Bøj udsagnsordet 'tegne' i mindst 3 tider!
Jeg tegner (præsens), jeg tegnede (præteritum), jeg har tegnet (perfektum), jeg havde tegnet (pluskvamperfektum)
100
Grammatik er sjovt og det er spændende.
Grammatik er sjovt, og det er spændende.
100
Hvilket tegn sættes under verballeddet/udsagnsleddet?
En cirkel
100

Færdiggør ordsproget: "En ven i hånden er bedre end 10..." 1. På månen 2. På Facebook 3. I Jylland

På Facebook

200
Hvordan bøjes verber? (Prøv med 'skrive' i at-form, nutid og datid)
At skrive, jeg skriver, jeg skrev
200
Hvad hedder adjektivet 'lille' i 3. grad (superlativ)?
Mindst
200
Malermesteren siger at vores hus er hvidt.
Malermesteren siger, at vores hus er hvidt.
200
Hvilket tegn sættes under grundleddet/subjektet?
Et kryds
200
Fra hvem skal man høre sandheden? 1. Børn og fulde folk 2. Krager og kællinger 3. Piger og drenge
Børn og fulde folk
300
Find adjektivet i sætningen: "Jeg kan svømme hurtigere end dig!"
'Hurtigere' BONUS: hvilken grad?
300
Bøj udsagnsordet 'grine' i mindst 3 tider.
Jeg griner, jeg grinte (grinede), jeg har grint, jeg havde grint
300
Mor der var forkølet hostede meget.
Mor, der var forkølet, hostede meget.
300
Hvilket tegn sættes under genstandsleddet/det direkte objekt?
En trekant
300
Hvad betyder det, når man har "en kæp i øret"? 1. At man ikke kan høre noget 2. At man er dum 3. At man er fuld
At man er fuld
400
Hvilke artikler har vi på dansk? (Nævn mindst 4)
En, et, den, det, de
400
Kan adjektiver bøjes i køn på dansk?
Ja! Alt efter substantivet. Et rødt hus, en rød postkasse BONUS: hvad hedder de to køn?
400
Yvonne synes at Bo er sød lækker og sjov.
Yvonne synes, at Bo er sød, lækker og sjov.
400
Hvilket tegn sættes under biled/adverbialled?
En bølgestreg
400
Færdiggør ordsproget: Man skal ikke kaste med sten, når...
... man selv bor i et glashus.
500
Hvad beskriver adverbier (biord)?
Tid, grad, sted og måde
500
Bøjes verber efter personer på dansk? Altså 1., 2. og 3. person
Nej; i modsætning til andre sprog som tysk og engelsk.
500
Husk at købe ind til i morgen!
Husk, at købe ind til i morgen!
500
Hvilket tegn sættes under hensynsleddet/det indirekte objekt?
En firkant
500
Hvad er hastværk?
Lastværk
Click to zoom
M
e
n
u