Statskuppet
Den enevældige konge
Danske Lov
The Glorius Revolution
100

Stænderforsamlingen 

Hvad hedder den forsamling, som består af fx Adelen, De Gejstlige og Borgerne? 

100

Frem til 1700-tallet

Hvor lang tid blev Kongeloven holdt hemmelig?

100

At al magt i Danmark tilhørte Kongen.

Hvad gik den Danske Lov ud på?

100

fordi kongen ville havde et katolsk Engeland, men parlamentet ville havde et protestisk England. 

Hvorfor var kongen og parlamentet uenige? 

200

Adel

200

I 1665

hvornår udkom endelige udgave af Kongeloven? 

200

Christian d. 4. 

Hvem havde tidligere forsøgt at samle de danske love?

200

De blev valgt ved Almindeligt valg. 

Hvordan blev medlemmerne, af Underhuset i parlamentet, valgt? 

300

Det handlede om et arvekongedømme

Hvad handlede det forslag om, som De Gejstslige og borgerne fremlagde under mødet?

300

Ministerier 

Hvad minder Kollegierne om i dag?

300

Det er når man er uenige om noget fx handler, og for en anden til at afgøre sagen.

Hvad er voldgift?

300

det gjorde Dronningen, kirken og dem selv. 

Hvem valgte medlemmerne af overhuset?

400

For så kunne Rigsrådet ikke tvinge kongen til at underskrive en håndfæstning.

Hvorfor ville Rigsrådet og adelen ikke indfører arvekongedømme?

400

De skulle nu også betale skat, og deres eneret til arbejde i Adiministatrationen forsvandt

Hvordan kom Rigsrådet og Adelen til at bøde for, at de var imod kongen og enevælde?

400

Danmark blev til diktatur, men hver enkel person havde plads til at gøre hvad de ville.  

Hvad skete der i Danmark efter Revolutionen?

400

Fordi parlamentet gerne ville havde en Protestantisk konge, og de kunne få ham til at underskrive en række love som begrænsede hans magt.  

Hvorfor ville parlamentet gerne havde den Nederlandske Prins, William af Oranje, som konge?

500

Alle byens porte blev lukket, og Hæren fik besked på ikke at tage imod ordre fra Rigsrådet

Hvad skete der om aftenen d. 10 oktober

500

Han havde samarbejdet med Frankrig, mod konges vilje. 

Hvad havde Peter Griffenfeld gjort? 

500

Forklaringen kan være, at borger og stat havde et fint forhold, fordi den enkle borger måtte gøre hvad han/hun ville.

Hvorfor var der tale om en fredeligt, og ikke en voldelig revolution? 
500

Det blev afsløret at han havde samarbejdet med Frankrig, om få England katolske igen. Til gengæld modtog han penge fra den Franske konge 

Hvad blev Charles d. 2. afsløret i at have gjort? 

Click to zoom
M
e
n
u