Jõed ja järved
Ühiskond
Sõnaseletused
Mina ja kool
Õhk ja ilm
100
Seda nimetatakse mitmeharuliseks jõe suudmealaks aeglase vooluga jõgedel.
Mis on delta
100
Kes moodustavad ühiskonna?
kes on kõik ühes riigis elavad inimesed, kes omavahel suhtlevad.
100
Sotsiaalne
Mis on ühiskondlik, ühiskonda puutuv
100
Mis on ettekujutus iseendast teise sõnaga?
Mis on minapilt
100
Õhk koosneb...
Mis on lämmastiku ja hapniku molekulidest.
200
Järved liigitatakse voolava vee põhjal:
Mis on läbivooluga, lähte- ja umbjärved.
200
Nimeta vähemalt 2 suurimat linna maailmas....
Tokyo, Delhi, Mumbai, Seul
200
Ala millelt vesi jõkke voolab ja mida piirab veelahe
Mis on valgala
200
Empaatiavõime on....
mis on võime mõista teist inimest, tema tundeid, soove ja vajadusi.
200
Nimeta kolm peamist pilvetüüpi
Mis on kiud-, rünk- ja kihtpilved.
300
Keda nimetatakse on jõeköstriks?
Kes on vesipapp
300
Millised on riigi tunnused?
Mis on kindlate piiridega maa-ala, avalik võim ja kodanikud.
300
maad ümbritsev õhukiht
Mis on atmosfäär
300
Esimesed koolid asutati Eestis....
mis on umbes 700 aastat tagasi.
300
Mis on ja kuidas tekib tuul?
Mis on liikuv õhk, mis tekib õhurõhu erinevuste tõttu
400
Millega kinnituvad järves kasvavad taimed peamiselt pinnasesse.
Mis on juured või risoomid.
400
Maailma vanimaks linnaks peetakse....
Mis on Jeeriko, Palestiinas
400
Tähtis dokument rahvusvaheline kokkulepe
Mis on konventsioon
400
Seleta sõna õppimine...
mis on mõtestatud tegevus, mille eesmärk on saada uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi.
400
Nimeta aine, mis aitab taimedel kinni püüda valgust.
Mis on klorofüll
Click to zoom
M
e
n
u