ARVUTAMINE
REEGLID
KUJUNDID
VALEMID
VARIA
100

Mitu rootsi krooni (SEK) saab 50 euro eest kui rahakurss on 11 (1 € vastab ligikaudu 11 SEK-ile).

550 SEK

100

Sõnasta liitmise vahetuvusseadus.

Summa ei muutu, kui muudame liidetavate järjestust.

100

Mis on ruut?

Ruut on võrdsete külgedega ristkülik.

100

Kuidas leida ruudu ümbermõõtu? Vasta tekstiga!

Ruudu ümbermõõdu leidmiseks tuleb tema külje pikkus korrutada neljaga.

100

Millist ruumilist kujundit meenutab elektripost!

Silinder

200

4 x 25 + 20 x 5 - 17 =

183

200

Millal jagub arv kahega?

Arv peab olema paarisarv.

200

Sõnasta ristküliku pindala arvutamise reegel.

Ristküliku pindala on võrdne tema pikkuse ja laiuse korrutisega.

200

Võrdkülgse kolmnurga ümbermõõdu valem.

P = 3a

200

Mitu minutit on neljas ööpäevas?

5760 minutit

300

Mitu sekundit on kahes ööpäevas?

172 800 sekundit

300

Mis järguühikutest koosneb ÜHTEDE KLASS?

Ühelised, kümnelised, sajalised.

300

Nimeta viis tasapinnalist kujundit.

Punkt, sirge, lõik, kolmnurk, ristkülik, ruut jne.

300

Mis on ristküliku ümbermõõdu valem?

P = 2 (a + b)

300

Kui suur on täringu vastaskülgede summa?

7

400
 68 - x = 42

26

400

Mida näitab murru nimetaja, mida lugeja?

Murru nimetaja näitab, mitmeks võrdeks osaks on tervik jaotatud. Murru lugeja näitab, mitu võrdset osa on võetud.

400

Millist kolmnurka nimetatakse isekülgseks?

Kolmnurka nimetatkse isekülgseks kui tema kõik küljed on erineva pikkusega.

400

X : 6 = 12+12

Leia x!

x= 144

400

Tiina istutas perega 1000 puud. 1/4 neist õitsesid, 2/4 olid liiga noored. Mitu puud ei õitsenud?

Õitsesid 250, 500 olid noored. Järelikult ei õitsenud 250 puud.

500

[7*20 + 8*(5+10)] : [(2 + 8):2] + (170:10) + 8*3:2=

81

500

Mis tingimus peab olema täidetud, et kolmnurka saaks joonestada kolme külje järgi.

Kahe lühema külje summa on suurem kui kolmas külg.

500

Mis kujuga on 2-eurone münt?

Silindri

500

Kuidas kirjutatakse arv 1000 rooma numbritega?

M = 1000

500

Klassis oli 4 poissi ja 7 tüdrukut. Klassist läks välja 3 tüdrukut, sisse tuli poole rohkem lapsi kui oli neid klassis. Mitu inimest oli klassis kui seal viibis ka kaks õpetajat?

14 inimest

Click to zoom
M
e
n
u