Funktionelle grupper
Alkaloider
Kemiske reaktioner
Smertestillende
Lykkeposen
100
Sekundære grupper har altid lavere prioritet.
Hvilken prioritet har sekundære grupper i forhold til primære grupper?
100
Alkóid der virker stimulerende og beroligende
Hvad er Nikotin?
100
En reaktion mellem atomer og/eller molekyler, hvor der sker en omdannelse af et stof til et andet stof.
Hvad er en kemisk reaktion?
100
3 smertestillende stoffer
Hvad er acetylsalicylsyre, Ibuprofen og paracetamol.
200
Atomer der skal til for at skabe hydrogen-bindinger.
Hvad er N, O, F?
200
Alkoid der findes i cola
Hvad er koffein?
200
Reaktioner der kan forløbe begge veje.
Hvad er en reversibel reaktion?
200
Smertestillende pille som er livstruende i overdosis
Hvad er Panodil eller Pinex eller Pamol
300
Den funktionelle gruppe der har næsthøjest prioritet.
Hvad er ester?
300
Alkoid der bruges som strækt smertemedicin, virker i central nervesystemet.
Hvad er Morfin?
300
2KNO3 -> 2KNO2 + O2
Hvad er en redoxreaktion?
300
Reaktion som er med i dannelse af salicylamid og acetylsalicylsyre.
Hvad er en Kondensationsreaktion
400
Ecstacy er en del af den funktionelle gruppe.
Hvilket feststof er en amin?
400
Typisk endelse på alkoider
Hvad er "in" (grundet amin)
400
En estherdannelse.
Hvad er en reaktion mellem et alkohol og en carboxylsyre?
400
Hvorfor bliver acetylsalicylsyre omdannet til salicylsyre over tide?
Hvad er hydrolyse reaktion med fugt
500
Bestemmelse af højeste prioritet i en R/S-symetri.
Hvad er den højeste molare masse?
500
Se billedet
Hvad er morfin
500
En ligevægt, hvor alle stoffer har samme tilstandsform.
Hvad er en homogen ligevægt?
500
Hvor er acetylsalicylsyre bedre egnet som hovedpine medecin end salicylsyre?
Hvad er hurtig tilgang til blodet grundet at - acetylsalicylsyre har overgående syre og kan derfor opløse sig bedre i vand og dermed blodet. - kan trænge sig igennem mavesækkens upolære cellemembran og ud i blodet som har en pH på 7.4, der reagere den med blodet og afgiver en hydron og går over til baseform
Click to zoom
M
e
n
u