Dansk
Svensk
Norsk
Andre nordiske
Nynorsk
100

Hva er den største forskjellen mellom norsk og dansk?

Uttalen
100

Hva er den største forskjellen mellom svensk og norsk?

Ordene (vokabularet)

100

Finnes det riksnorsk?

Nei

100

Hvilket språk har ordet "Skóli"?

Islandsk

100

'Hvordan'

Korleis

200

Hva betyr 'rar'?

Hyggelig

200

Hva betyr 'rar'?

Søt

200

Hva het de to skriftspråkene originalt?

Landsmål og riksmål

200

Hvorfor lærer man dansk på Island?

Det var en dansk koloni

200

'Eksempel'

Døme

300

Hvordan sier du '81'?

Enogfjerds

300

Hva er 'rikssvensk'?

Den standardiserte dialekten

300

Hva skiller den norske "må" fra den danske?

Norsk: du "må". Dansk: du "kan".

300

Nevn en av de tre gjenlevende vestnordiske språkene.

Islandsk, Færøysk, Norsk

300

'Nærhet'

Nærleik

400

Hvilke språktrekk fra dansk minner om Kristiansandsdialekta?

Bløde konsonanter

400

Hvilke bokstaver har svenskene, som vi ikke har?

ä, ö

400

Hva heter den finske øya som snakker svensk?

Åland

400

'Hemmelighet'

Løyndom

500

Nevn en av de to "norske" lydene dansk ikke har.

"u", "kj"

500
Hvilken kombinasjon av bokstaver gir ofte "luftlyd"?

Stj(erna), sj(ö), skj(uta)

500

Nevn en av de originale norske diftongene.

Ei, ai, øy

500

Hvilken språkgruppe tilhører finsk?

Uralsk

500

'Personlighet'

Personlegdom

Click to zoom
M
e
n
u