Berømte neurologer
Røntgen
Anatomi
Mærkelig sygdom
Surprise
100
Hvad hed Parkinson til fornavn?
James
100
Hvad er dette? (røntgen 1)
Højresidig lumbosacral prolaps
100
Hvilken nerve forsyner muskulus abduktor digit minimi.
Nervus ulnaris
100
Anfald af forvirring, mavesmerter og rød urin
Porfyria acuta intermittens. En arvelig sygdom. Diagnosticeres ved at undersøge 5-aminolævulat og porfobilinogen i rød urin under anfald
100
Nævn ti kommuner som ligger i Glostrup Hospitals neurologiske optageområde. I har et minut.
Glostrup. Ballerup. Rødovre. Gentofte. Rudersdal (tidligere Søllerød). Tårnby. Herlev. Gladsaxe. Hvidovre. Vallensbæk.
200
Hvad hed Alzheimer til fornavn?
Alois
200
Glemsom patient. Røntgen 2.
Alzheimer
200
Hvor sidder Cuneus?
Cuneus sidder på hjernens mesialside i occipitallappen. Det er et firkantet cortikalt område som grænser til både temporallap og parietallab.
200
Demens, gangbesvær og vandladningsbesvær. CT viser store ventrikler med hypodense områder okring ventrikelsystemet. Hvad kunne pt. fejle?
Sommetider handler det om lavtrykshydrocefalus.
200
Hvad er dette?
Drusen papillae formodes at være hyalinomdannelse af degenererede ganglieceller. Sommetider er det et tilfældigt fund, men udtalte drusen kan medføre partielt synstab.
300
Russisk læge som blev neuropsykologiens grundlægger
Alexander Romanovich Luria 1902-1977, russisk psykolog og læge, neuropsykologiens grundlægger.
300
Pt. indbringes fra plejehjem med henblik på baclofenpumpe. Angiveligt spastisk siden trafikuheld for årtier siden. Kunne dog godt gå dengang. Hva er dette. Røntgen 3.
Sekundært progressiv DS. Udbredte DS forandringer overalt med atrofi og sekundær Walleriansk degeneration.
300
Nævn mindst et godt diagnostisk tegn på at en perifer facilisparese er en Bell´s parese og ikke en facialisparese af anden årsag.
Nedsat tåreflåd. Paræstesier på kinden. Hypersensitivitet overfor lyd. Nedsat smagssans på forreste 2/3 af tungen. Bell´s parese skyldes ødematøs kompression af nerven i facialiskanalen før ganglion geniculi, og den udvikler sig over højst 48 timer. Ofte i tilslutning til øvre luftvejsinfektion. Ved Bells parese ses ensidigt nedsat kraftudfoldelse i den af facialisnerven innerverede muskulatur med nedsat evne til at smile, trække mundvige nedad, rynke pande og lukke øje. Patienten klager desuden ofte over tørhed af mund og samsidigt øje. Ved forsøg på øjenlukning ses opaddrejning af øjet (Bell´s fænomen). Conjunktiva er ofte irriteret nedadtil. Nedsat smagssans for salt og sukker kan påvises på relevante side af den fremstrakte tunge (hvis pt. kan kooperere). Der klages over lette føleforstyrrelser på kind og øre i ca. halvdelen af tilfældene. Nogle patienter klager over lydoverfølsomhed (p.g.a. bortfald af stapediusrefleksen). Mange patienter klager desuden over let ømhed bag øret.
300
Ældre mand. Lette demensklager, men husker dog rimeligt. Er let hallucineret, men ved godt at det er noget, der ikke er virkeligt. Gangen lidt stiv. Diskret hviletremor.
Lewy-body demens. Supplerende diagnostik vil være en DAT scanning. CT eller MR ofte uspecifik. Som regel god effekt af Rivastigmine.
300
Hvad betyder endelsen ...izumab natalizumab?
....izymab betyder humaniseret monoklonalt antistof. Eks. kan det være fremstillet i mus som menneskelignende eller der kan være flyttet rundt på molekuler for at gøre antistoffet mere menneskelignende. ..... umumab betyder human-identisk. ....iximab betyder chimærisk,- d.v.s. flere arter er involvert i produktionen. Eks. bakteriofager og mus.
400
Hvad hed Utthoff til fornavn?
Wilhelm. Uhthoff's Symptom betegner forværring af neurologiske symptomer i forbindelse med varme (varmt vejr, sauna, varmt bad, overanstrengelse eller feber). Den højere temperatur øger de metaboliske krav til nerveceller. Mindre raske nerveceller svigter lettere end raske. Det kan anses som psudoattack. Når temperaturen normaliseres, svinder symptomerne. Dette fænomen blev først gang beskrevet af Wilhelm Uhthoff in 1890.
400
45 årig dame med let hypertension. For måneder siden lette problemer med nedsat følesans i venstre ben og diskret bensvigt. Siden remitteret. Primær MR gav mistanke om DS plaque i hjernestammen. Spinalvæske normal. Nu ses pt. til kontrol.
Iso-Diffusionsvægtet MR der er specielt følsom for hæmosiderin. Der ses en blødningsfølge i højre colliculus superior.
400
Hvilken nerve forsyner muskulus serratus anterior
Musklen forsynes af nervus thoracicus longus, som afgår separat fra det første segment af plexus brachialis. Ved beskadigelse af nerven "rejser" scapula sig som en "englevinge", når patienten læner sig op ad en væg. Ingen sensoriske udfald. Årsager: Brug af tung rygsæk. Traumatisk ved vrid af nakken til modsat side. Mononeuropati ved diabetes. Lymknudeudrømning i axillen.
400
Patienten stammer fra mellemøsten. På grund af neurologiske symptomer er foretaget MR af cerebrum, som har vist ukarakteristiske hvide pletter. Desuden har pt. tilbagevendende svære blister i munden. Hvad fejler patienten?
Behcet. Det er en sjælden sygdom i DK,- ca. 1:50 000 men den er hyppigere i mellemøsten med clusters om den gamle silkevej. Der er tale om en autoimmun vasculit som kan angribe alle organsystemer. Den kan medføre uveit, corneagråfavning, mavesmerter, hjertesygdom og neurologisk sygdom. Behandlingen er prednisolon eller kemoterapi. Der ses sommetider en positiv patergitest. Sygdommen er relateret til chromosom 7 og vævstype HLAB 51. Diagnostisk 2 af fire majorkriterier (ulcera, uveut, patergitest og folloculit). Samt minorkriterier fra alle organer.
400
Patienten er mentalt retarderet, svagtseende eller blind og har svær epilepsi. Der konstateres store vakuoler i lymfocytterne ved differentialtælling. Hvad fejler patienten?
Spielmeyer-Vogt er en autosomal recessiv neurodegenerativ sygdom som skyldes et defekt locus på kromosom 16. Diagnosen kan stilles ved kromosomundersøgelse. Genet formodes stabilisere cellemembraner.
500
Hvad hed Babinski til fornavn. Hvert korrekt svar giver 200 point.
Joseph François Félix Babinski (17. november 1857 i Paris – 29. oktober 1932 i Paris) var en fransk læge, som arbejdede på Salpetriere og kradsede patienter under foden.
500
Pt. er henvist med subakut opstået forvirring og fornemmelse af hukommelsestab. Kendt DS gennem årtier som hidtil har været fredsommelig.
Akut subependymalt DS attack.
500
Hvilke strukturer løber i Foramen Jugulare Hver korrekt struktur giver 100 point, hver fejlagtig trækker 100 point fra
Foramen Jugulare opdeles i tre compartments Forrest: Sinus petrosus inferior. Midt: Nervus Glossofaryngeus. Nervus vagus. Nervus accessorius. En tilbageløbende gren fra hypoglossus (nervus tympanicus). Bagest: Vena Jugularis interna. Posteriore meningeale gren af arteria faryngea ascendens. Auriculære grene af Vagus. ....... Tumor i foramen foramen jugulare regionen,- kranienerveudfald: Dysfoni/hæshed (vagus). Parese af den bløde gane på syg side med synkebesvær og uvuladeviation mod rask side. Tab af følesans på den bagest 1/3 af tungen. Nedsat funktion af parotis. Parese af sternocleid og trapezius. Tumor i foramen jugulare regionen,- venøs obstruktion: Alt fra ingen symptomer til livstruende intrakraniel hypertension Årsager: Hyppigst Glomus tumor. Sjældnere alt muligt andet.
500
En ung kvinde henvises til vurdering af smertende acroparæstsier. Som led i udredning foretages MR, som er typisk for sygdommen. Hvad fejler hun?
En kvik læge fik undersøgt Alfa-Galaktosidase aktiviteten i en blodprøve. Den var nedsat. Fabry sygdoms (opkaldt efter Johannes Fabry 1860-1930) skyldes en x bundet arvelig defekt af enzymet ceramide trihexosidase, også kaldet alpha-galactosidase-A. Enzymet nedbryder lipider, som ophober sig i nyrer, øjne, hjerne, hjerte og perifere nervesystem. Det er en af de lysosomale sygdomme. Sygdommen starter ofte i barndom eller tidlig voksenalder. Den kan medføre apopleksi, hjerte- og nyresvigt. Cornaopacitet. Der ses ofte ukarakteristisk hududslæt kaldet angiokeratomer,- undertiden somdet eneste fund. Fabrys sygdom kan behandles med enzym-erstatning (intravenøs Algasidase).
500
Gradenigos syndrom,- hvad er det?
Syndromet mødes ikke så tit i vore dage og er opkaldt efter Grev Giuseppi Gradenigo som var en italiensk otolog. Syndromet skyldes otitis media som har forgrebet sig på omliggende knogle (apikal petrositis) Det medfører abducensparese og smerte bag samsidige øje, på grund af irritation af den oftalmiske gren af trigeminus. Der kan også ses perifer facialisparese, fotofobi, tåreflåd feber, og nedsat corneal sensibilitet.
Click to zoom
M
e
n
u