คำนาม
คำกริยา
คำสรรพนาม
คำวิเศษณ์
คำบุพบท
100

คำนามคืออะไร

คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สถานที่ สิ่งของ

100

คำกริยาหมายถึง

คำที่ใช้แสดงอาการ

100

คำสรรพนาม แบ่งออกเป็นกี่ชนิด

6 ชนิด

100

จงยกตัวอย่าง คำวิเศษณ์บอกความชี้เฉพาะ

ขณะนี้ นั้น โน้น ทั้งนี้ แน่ เอง อย่างนี้ แน่นอน นั่น นี่

100

คำบุพบทหมายถึง

คำนำหน้าคำอื่นหรือประโยคเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและได้ความชัดเจน

200

“ถนนลื่นเพราะฝนตก” ในประโยคคำใด เป็น คำสมานยนาม

ถนน กับ ฝน

200

“พี่แอน หัวเราะ” สองคำนี้เป็นกริยาใช่หรือไม่

ไม่ เพราะ พี่แอน เป็น คำนาม

หัวเราะ เป็น กริยา

200

คำสรรพนามที่เป็นทั้งบุรุษที่ 2 และ 3

ท่าน

200

”เชียงรายอยู่ทางเหนือ” ในประโยคคำใดเป็นคำวิเศษณ์บอกสถานที่

เหนือ

200

คำบุพบทมีกี่ชนิด

4 ชนิด คือ คำบุพบทบอกสถานที่, คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ, คำบุพบทบอกความเกี่ยวข้อง หรือจุดประสงค์, คำบุพบทบอกเวลา

300

“โรงเรียนของเราชื่อว่าวัดรัตนาราม” ในประโยค คำใดเป็น คำวิสามานยนาม

วัดรัตนาราม

300

“เป็น เหมือน คล้าย” เป็นอกรรมกริยาทุกคำใช่หรือไม่

ไม่ เพราะ ทั้งสามคำเป็น วิกตรรถกริยา

300

สรรพนามที่ใช้แทนนามที่แบ่งเป็นส่วน ๆ เรียกว่า

วิภาคสรรพนาม

300

“นะคะ นะครับ” เป็นคำวิเศษณ์ชนิดใด

ประติชญาวิเศษณ์

300

“ฉันนั่งรอเขาตั้งแต่เช้า” ในประโยคคำได้เป็บคำบุพบทบอกเวลา

ตั้งแต่เช้า

400

ขลุ่ย ปี่ ใช้ลักษณะนามว่าอย่างไร

เลา

400

“เครื่องยนต์กำลังทำงาน” ในประโยคคำใดเป็น คำกริยานุเคราะห์

กำลัง

400

“คุณแจ่มใสขึ้นมาก” ในประโยคประกอบด้วยสรรพนามบุรุษที่เท่าไร คือ คำใด

สรรพนามบุรุษที่ 2 คือ คุณ

400

คำวิเศษณ์หมายถึง

คำที่ใช้ขยายคำอื่นให้ชัดเจน

400

“พ่อแม่ทำงานเหน็ดเหนื่อย………..ลูก” จากข้อความวคเติมคำว่าอะไร

เพื่อ

500

“การบ้าน” เป็น คำอาการนามหรือไม่

ไม่

500

“สุดาหัวเราะเสียงดัง” “หัวเราะ” เป็นคำกริยาชนิดใด

อกรรมกริยา

500

“นั่นมีราคาแพง” “นั่น” เป็นคำสรรพนามชนิดใด

นิยมสรรพนาม

500

“จองกุกมีเงินยี่สิบบาท” คำว่า “ยี่สิบ” เป็นคำวิเศษณ์ชนิดใด

ประมาณวิเศษณ์

500

“เขายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่” จากข้อความมีคำบุพบทหรือไม่ ถ้ามีเป็นคำใด และเป็นคำบุพบทชนิดใด

มี คือ ต่อ เป็นคำบุพบทแสดงความเกี่ยวข้อง

Click to zoom
M
e
n
u