Statskuppet
Den enevældige konge
Danske lov
The Glorious Revolution
ikke noget!!!!!
100

Frederik den 3. var konge

Hvem var konge i tidsperioden???

100

De skulle betale skat

Hvad skulle adelen betale efter administrationen??

100

den kom i 1683

hvonår kom danske lov? 

100

det blev til et monarki.

hvad er England?

200

De udgjorde 90% af befolkningen

Hvor mange procent af befolkningen udgjorde bønderne?

200

Peder Griffenfeld var sekretær for kongen

Hvad arbejdede Peder Griffenfeld som??

200

På kongens fødselsdag

Hvilken dag kom danske lov ud?

200

det deles i et underhus og et overhus.

hvad er det engelske parlament.

300

Der er de adelige, gejstlige og borgerne

Hvilke stænder var der???

300

Frem til 1700-tallet

Hvor lang tid holde man loven om enevælde hemmelig??

300

hvad er danske lov. 

hvilken lov blev vedtaget i 1683?

300

det var mod parlamentet.

hvem var revolutionen imod

400

Personer fra forskellige samfundsklasser, som beslutter forskellige ting.

Hvad er stænder

400

Den kom i 1665 

Hvornår kom den endelige udgave af loven om enevælden???

400

en fredelig og ikke voldelig. 

hvilken forandring havde landet taget? 

400

han blev født i 1630 og døde i 1685. 

hvem er kong Charles den 2. ?

500

Det blev de i 1536

Hvornår blev kirkens folk smidt ud af Rigsrådet???

500

Dér var embedsmænd, som var specialister

Hvem var der på kollegierne???

500

At kongen havde magten

Hvad slog danske loven fast????????????????????

500

han var Nederlandsk prins. 

hvem var prins William af Oranje?

Click to zoom
M
e
n
u