LOODUSÕPETUS
MATEMAATIKA
EESTI KEEL
INIMESEÕPETUS
EESTIMAA
100

Loomtoidulised loomad ehk ...

kiskjad

100

Mitu päeva on juulis?

31 päeva

100

Mitmest silbist koosneb antud sõna - ARVUTIPUHKUS

5

100

Elukutse teise sõnaga

AMET
100

Mis on Konguta Kooli õpilasomavalituse presidendi nimi?

Martaliis Herman

200

Millist taime osa sööme kurgil?

vilja

200

Mitu tundi on ühes ööpäevas?

24 tundi

200

Ütle vastandsõna - HILJA

vara

200

Rahvakalendri tähtpäev 25. novembril.

Kadripäev

200

Mis maakonnas me elame?

Tartu maakonnas

300
Mis on vilja sees?

seemned

300

Mitu detsimeetrit on ühes meetris?

1m=10dm

300

Mitu häälikut on selles sõnas - TOOMAPÄEV

8

300

Mis rahvakalendri tähtpäev on 10. novembril?

mardipäev

300

Mis vallas me elame?

Elva vallas

400

Mis areneb õiest?

vili

400

Mitu sentimeetrit on ühes meetris?

1m=100cm

400

Küsilause lõppu kirjutame ...

küsimärgi

400

Kes on ema õde?

tädi

400

Mis on meie vallavanema nimi?

Priit Värv

500

Toidust saame ....

(see on vajalik liikumiseks, kehatemperatuuri hoidmiseks)

energiat

500

Ruumiline geomeetriline kujund, mille tahud on ristkülikud.

risttahukas

500

Koma nõudvad sidesõnad on  ... (6tk)

et, aga, vaid, siis, sest, kuid

500

Kes on isa vend?

ONU

500

Mis on Eesti presidendi nimi?

Alar Karis

M
e
n
u