Simpel/udvidet tid
Artikel
Modalverber
Aktiv/Passiv
Blandet
100

Denne tid bruges ved gentagne handlinger

Hvad er simpel tid

100

Den bestemte artikel på engelsk

Hvad er "the"?

100

Sandt eller falsk: Modalverber får ikke -s på i 3. person ental i nutid

Hvad er sandt

100

"I ate the apple" i passiv

Hvad er "The apple was eaten by me"

100

Hjælpeverbet i en passiv sætning

Hvad er "to be"

200

Denne tid bruges, når vi på dansk bruger vendingen "i gang med" eller "i færd med"

Hvad er udvidet tid

200

Den ubestemte artikel, der skal stå foran "hour"

Hvad er "an"?

200

Sandt eller falsk: Ved spørgsmål med modalverber omskrives der med "do"

Hvad er falsk


200

Passiv anvendes som regel i mere eller mindre formelt sprog på engelsk

Hvad er mere formelt sprog

200

"Jeg glæder mig til at se dig" på engelsk

Hvad er "I am looking forward to seeing you"

300

He ("enjoyed" eller "was enjoying") a quiet meal when his wife turned up

Hvad er "was enjoying"

300

"Hun ligger på hospitalet" på engelsk

Hvad er "She is in hospital"

300

Denne sætning er grammatisk rigtig eller forkert: "I might could do it"

Hvad er grammatisk forkert

300

Denne præposition bruges på engelsk for at vise, hvem der har udført en handling i en passiv sætning.

Hvad er "by"

300

Hjælpeverbet i perfektum og pluskvamperfektum

Hvad er "to have"

400

She ("washes" eller "is washing") her hair twice a week

Hvad er "washes"

400

"Hun bor på skolen" på engelsk

Hvad er "She lives at the school"

400

Sandt eller falsk: Modalverber findes kun i nutid og datid.

Hvad er sandt

400

Denne form står hovedverbet i i en passiv sætning

Hvad er perfektum participium

400

"Vi talte om, at vi havde spist mange jordbær" på engelsk

Hvad er "We talked about the fact that we had eaten many strawberries"

500

Denne tid bruges ved kendsgerninger, ved opremsning af en række handlinger og ved konstateringer og er den mest almindelige tid

Hvad er simpel tid

500

Oversæt denne sætning: "Inflation er et problem i samfundet"

Hvad er "Inflation is a problem in society"

500

Dette modalverbum gør sætningen mest høflig: "Can/may/could/might I have another cup of tea, please?"

Hvad er "might"

500

"Europe is being hit by a climate-driven drought crisis" står i hvilken tid?

Hvad er præsens

500

"Der blev bygget en mur i haven" på engelsk

Hvad er "A wall was built in the garden"
Click to zoom
M
e
n
u