1
2
3

100

เขียนคำว่า รถ - ยน

รถยนต์

100

เขียนคำว่า วัน - สุก 

วันศุกร์

100

เขียนคำว่า วัน - อา - ทิด

วันอาทิตย์

200

เขียนคำว่า ต้น - ปาม

ต้นปาล์ม

200

เขียนคำว่า หนัง -  สือ - พิม

หนังสือพิมพ์

200

เขียนคำว่า แซน - วิด

แซนด์วิช

300

เขียนคำว่า แพด

แพทย์

300

สัตว์อะไรเงียบที่สุด

กระชู่ววววว

300

เขียนคำว่า อา - รม

อารมณ์

400

เขียนคำว่า วัน - จัน

วันจันทร์

400

ยกตัวอย่างคำที่มีตัวการันต์ 1 คำ

400

เขียนคำว่า ได - โน - เสาร์ 

ไดโนเสาร์

500

เขียนคำว่า กะ - สัด

กษัตริย์

500

เขียนคำว่า คะ - นิด - สาด

คณิตศาสตร์

500

เขียนคำว่า พาบ - พะ - ยน

ภาพยนตร์