Muusika väljendis vahendid
Koor
Orkesrer
Dirigent

100

Nimeta kaks endale meeldivat muusika väljendus vahendit.

Tämber,meloodia,dünaamika,tempo,rütm,harmoonia.

100

Mitmenda klassi lapsed käivad mudilaskooris?

Koolieelikud 1-4 klass

100

Kust tuleb sõna orkester?

Kreeka keelsest sõnast orchēstra

100

Mis on juhatades dirigendi ees?

Parituur

200

Mida tähendab Euterpe?

Euterpe tähendab muusika.

200

Mitu kooriliiki on olemas?

8 kooriliiki on olemas

200

Kust tuleb sõna sümfoonia?

Kreeka keelsest sõnast symphõnia

200

Kes on tuntud eesti dirigent?

Eri Klas

300

Miks peab tundma muusika väljenndus vahendeid?

Muusika väljendus vahendeid peab tundma ,et muusikat kirjutada.

300

Mitu lauljat ja mis soost lauljad laulavad kammerkooris?

Mehed ja naised mitte üle 32 laulja

300

Mis on löökpillid?

Harf,timpan,trummid,suur trumm

300

Kust tuleb sõna dirigent?

Ladina keelsest sõnast dirigēre

400

Mida tähendab Thaileia,Kleio?

Komöödia,ajalugu.

400

Kes olid koorjuhtideks?

Koolmeistrid ja köstrid

400

Mis pillid on rahvapilliorkestris?

Rahvapillid

400

Kes on tuntud eesti muusik(dirigent) maailmas?

Eri Klas

500

Nimeta kõiki muusika väljendus vahendud.

Tämber,meloodia,dünaamika,tempo,rütm,harmoonia.

500

Mitmendal sajandil kujunesid esimesed laulu koorid?

19.sajandil

500

Mitu liiki on orkestritel?

5 liiki

500

Neeme Järvi,Eri Klas ja Tõnu Kaljustest on kõige noorem?

Tõnu Kaljuste