Muusika väljendis vahendid
Koor
Orkesrer
Dirigent

100

Nimeta kaks endale meeldivat muusika väljendus vahendit.

Tämber,meloodia,dünaamika,tempo,rütm,harmoonia.

200

Mida tähendab Euterpe?

Euterpe tähendab muusika.

300

Miks peab tundma muusika väljenndus vahendeid?

Muusika väljendus vahendeid peab tundma ,et muusikat kirjutada.

400

Mida tähendab Thaileia,Kleio?

Komöödia,ajalugu.

500

Nimeta kõiki muusika väljendus vahendud.

Tämber,meloodia,dünaamika,tempo,rütm,harmoonia.