Vægt
Negative Tal
Måleenheder
Tid
Gange
100

Hvor meget er 1000g i Kilo?

= 1 Kilo

100

Hvad er -2 * 0

= 0

100

Hvor meget er én meter i centimeter?

= 100 centimeter

100

Hvor mange sekunder er der på ét minut?

= 60 sekunder

100

Hvad giver 724 * 0

= 0

200

Hvad er 0,1 kilo i gram?

= 100 gram

200

Hvor lang er talrækken? 

= Uendelig

200

BONUS POINT

I FÅR 200 I BONUS POINT

200

Hvor mange timer er der på én uge?

= 168 timer


200

Hvad er 3 * 3 * 3?

= 27

300

Hvor meget er ét Ton i gram?

= 1.000.000 Gram

300

-2 * -2

= 4

300

Hvilken vej skal man rykke komaet når man skal dividere?

= man skal rykke komaet til venstre

300

Hvor tit er der skudår?

= Hver 4 år

300

Hvad er 40 * 18

= 720

400

Hvad er 10.000 Kilo i Ton?

= 10 Ton

400

Hvad giver minus gange plus?

= minus

400

Hvordan kommer man fra kilometer til millimeter?

= Man ganger med 1.000.000 milion

400
Hvor mange dage er der på ét år?

= 365 dage

400

Hvad er 2 * 2 * 2 * 3 * 5

= 120

500

BONUS POINT!

I FÅR 500 POINT GRATIS

500

Hvad er -10 * 10?

= -100

500

Hvor meget skal man dividere med når man skal regne fra meter til kilometer?

Man skal dividere med 1000

500

Hvor mange sekunder er der på én dag?

= 86400 Sekunder

500

Hvad er 3 * 424

= 1272

Click to zoom
M
e
n
u