Abraham
Izák
Jákob
Josef
100

Jak se jmenovala Abrahamova žena

Sára

100

Jak se jmenovala Izákova žena

Rebeka

100

Kolik měl Jákob synů?

Dvanáct

100

Jméno Josefovy matky bylo:

Ráchel

200

Hospodin slíbil Abramovi: 

Zemi a potomstvo (syna)

200

Kterému synovi podle svého přesvědčení Izák žehnal?

Ezauovi

200

Za co vyměnil Jákob se svým bratrem prvorozenství?

Za mísu čočovice. (červenou krmi)

200

Egyptaň, faraonův tělesný strážce, který koupil Josefa od Izmaelců se jmenoval: 

Potífar

300

Jméno otrokyně Abrahamovy ženy, se kterou měl syna a nebyl to Izák

Hagar

300

Jméno Izák znamená:

Smíšek

300
Jméno Jákobova strýce, u kterého sloužil za svou ženu 7 + 7 let.

Lában

300

Josefův bratr, který se nakonec byl ochoten zaručit za Benjamína se jmenoval

Juda

400

Jméno Abraham znamená:

Otec mnohých.

(Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů.)

400

Kterého ze synů měl Izák raději?

Ezaua

400

Po zápasu u potoka Jabok dostal Jákob nové jméno:

Izrael

= zápasí Bůh

400

Josef měl dva syny. Jak se jmenovali?

Efraim a Manases

500

Kolik bylo Abrahamovi let, když zemřel?

Podle Bible 175

500

Jméno studně, kterou Izák vykopal jako další a po které už se s gerarskými nepřeli:

Rechobót 

Prostorná

500

Jákobova dcera se jmenovala:

Dína.

500

Jak se jmenovala Josefova žena?

Asenata

Click to zoom
M
e
n
u