Atomet
Baner / perioder
Atomkernen
Grundstoffer
Atomskyen
100

nævn en partikel fra atomet

elektron / proton / neutron

100

Antal baner omkring hydrogen (H) atomet?

1

100

Navnet på den partikel (flere af samme), der bestemmer navnet på grundstoffet.

proton

100

Nævn 2 grundstoffer fra det periodiske system

eks.: oxygen og jern

100

Et andet navn for atomsky

perioder / baner / elektronbaner

200

nævn formen på elektronbanerne

cirkelformet

200

Antal elektroner i banen omkring He (Helium) i neutral tilstand

2

200

Nævn de partikler der kan findes i kernen

Proton og neutron

200

Grundstofferne får navn efter antallet af hvilken partikel

Proton

200

I første periode (bane) kan der være ... elektroner

2

300

Hvilken partikel kaldes også for limen?

neutronen

300

Maksimalt antal elektroner i 1. bane / periode

2

300

Når antallet af protoner i kernen skifter i antal, så...

Navneskift / skifter navn

300

Grundstoffer i samme række i det periodiske system har samme antal...

perioder / baner

300

Hvis der er en elektron for meget i skyen, så er atomet positivt eller negativt ladet udad til?

negativ

400

Nævn ladningen på en elektron

negativ (-)

400

Formen på banerne / perioderne i den virkelige verden

skyformet / kugleformet

400

Der skal altid være det samme antal protoner i kernen som der er neutroner...

nej

400
Et grundstof med to protoner og én elektron kaldes for

elektrisk ladet / ion (+)

400

Hvis en elektronsky mangler to elektroner, så er atomet positivt ladet eller negativt ladet?

positivt ladet

500

Nævn den elektrisk-modsatte partikel til elektronen

Protonen

500

Maksimale antal baner / perioder omkring atomet for de almindelige grundstoffer på jorden.

7

500

Grundstoffet med 8 protoner i kernen hedder?

Oxygen (O)

500

Grundstoffets navn med det kemiske symbol: N

Nitrogen
500

I en atomsky ligger elektronerne aldrig tæt sammen to og to, fordi...?

- fordi elektronerne vil frastøde hinanden.

Click to zoom
M
e
n
u