สสาร
สสาร
สารบริสุทธิ์/สารผสม
สารบริสุทธิ์/สารผสม
สารบริสุทธิ์/สารผสม
100

แก๊สออกซิเจน

เป็นสสาร

100

น้ำ

เป็นสสาร

100

น้ำส้มสายชู

สารผสม

100

ยาสีฟัน

สารผสม

100

ก๋วยเตี๋ยว

สารผสม

200

เสียง

ไม่เป็นสสาร เป็นพลังงาน

200

ก้อนหิน

เป็นสสาร

200

น้ำนม

สารผสม

200

เกลือ

สารบริสุทธิ์

200

ดิน ทราย 

สารผสม

300

คน

เป็นสสาร

300

แสงแดด

ไม่เป็นสสาร เป็นพลังงาน

300

อากาศ

สารผสม

300

แอลกอฮอล์

สารบริสุทธิ์

300

น้ำอัดลม

สารผสม

400

แมว

เป็นสสาร

400

ต้นไม้

เป็นสสาร

400

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

สารบริสุทธิ์

400

เหรียญบาท

สารผสม

400

น้ำ

สารบริสุทธิ์

500

อากาศ

500

กระแสไฟฟ้า

ไม่เป็นสสาร เป็นพลังงาน

500

น้ำตาล

สารบริสุทธิ์

500

ทองแดง

สารบริสุทธิ์

500

น้ำกะทิ

สารผสม

Click to zoom
M
e
n
u