Aktiv finanspolitik
Crowding out
Finanspolitik i DK
100

Hvad indebærer lempelig finanspolitik?

Ved lempelig finanspolitik sænkes skatterne/øges udgifterne, hvorved efterspørgslen stiger

100

Hvad forstås ved crowding out?

Det forstås en negativ effekt i lempelig finanspolitik.

100

Hvornår bliver der typisk indført lempelig finanspolitik?

Det gøre der typisk når der er økonomiske kriser i samfundet

200

Hvad indebærer stram finanspolitik?

Ved stram finanspolitik hæves skatterne/sænkes udgifterne, hvorved efterspørgslen dæmpes.

200

Hvad medfører lempelig finanspolitik udfra crowding out synspunkt?

Først stiger efterspørgslen. Dette øger produktionen og beskæftigelsen. Det medfører højere lønninger men også højere priser på varer.Det medfører et fald i eksporten

200

Fører man stram finanspolitik når det går godt eller dårligt for økonomien?

Det gøre man når det går godt for økonomien

300

Hvad gør politikerne ved aktiv finanspolitik

De ændrer på statens finanser med henblik på at påvirke efterspørgslen

300

Hvad kaldes det når lempelsen ikke omsættes i forbrug og efterspørgsel, og dermed bliver en fuser.

Ricardo-Barro-effekten

300

Hvorfor førte vi lempelig finanspolitik i årene 2000-2002?

IT krisen

Click to zoom
M
e
n
u