Bilgisayar Sistemleri
Dosya Yönetimi
Etik Ve Güvenlik
Bilgisayar Ağları
Ürün Oluşturma
100

Bilgisayarın bölümlerini yazınız

Donanım-Yazılım

100

Dosyaları isimlendirmede kullanıcının belirlediği kısım dosya adı mıdır? yoksa dosya uzantısı mıdır? 

Dosya Adı

100

İnternette doğru  davranmamızı sağlayan kurallar bütününe nedir?

İnternet Etiği

100

Bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasına ne denir?

Bilgisayar Ağı

100

Bilgisayarda resim çizmek için kullandığımız programın adı nedir?

Paint

200

Bilgisayar yazı yazmamızı sağlayan donanımdır.

Klavye

200

Aynı türdeki dosyaların bilgisayarda daha düzenli tutulmasını sağlayan birimlere ne denir?

Klasör

200

Kişi ya da kişilerce bilişim teknolojileri aracılığı ile karşısındaki kişiye zarar vermek amacıyla kötü niyetle ve tekrarlayan şekilde yapılan davranışlara ne denir?

Siber Zorbalık

200

Bir bankanın aynı şehirdeki iki şubesinin oluşturduğu bilgisayar ağı türü nedir?

MAN ( Metropol Alan Ağı)

200

Microsoft firmasına ait en yaygın kullanılan kelime işlemci programın adı nedir.

Word

300

Bilgisayarın beyni olan onu yöneten donanımın ismi nedir?

İşlemci

300

İnternet üzerinde dosyalarımızı saklamamızı sağlayan teknolojinin adı nedir?

Bulut Depolama

300

Ali bir internet sitesine üye olurken Ali.2005! şeklinde bir şifre seçmiştir. Ali şifre koyma kurallarından hangisine uymamıştır?

Kişisel bilgilere yer verilmiş

300

İnternet adreslerinde ülke kodu vardır. Amerikanın ülke kodu nedir?

us

300

Noktaların ( piksellerin) bir araya gelerek oluşan görsellerin türü nedir?

Bitmap

400

Bilgisayardaki tüm parçaların üzerine takıldığı ve donanım parçaları arasındaki iletişimi sağlayan parça hangisidir?

Anakart
400

Kilobyte'dan sonra gelen hafıza birimlerini yazınız.

Megabyte , Gigabyte ,Terabyte

400

Siber dünyadaki herkese ne denir?

Dijital Vatandaş

400

İnternette gezinirken karşımıza çıkan genellikle reklam içerikli olan küçük pencerelere ne denir?

Pop-Up

400

Paint uygulamasında çizgileri cetvelleri dümdüz çizmek hangi tuş kullanılır?

Shift

500

- Ekran            - Yazıcı              - Kamera      - Kulaklık

- Klavye          - Mikrofon          - Hoparlör     - Fare

Yukarıdaki donanımlardan giriş birimi olanları yazınız.

Klavye , Mikrofon , Kamera , Fare

500

- Disket            -CD             - DVD        -Bluray  

- 1 GB'lık Flash Bellek          - 1 TB'lık Harici Harddisk

850 MB'lık bir dosya hangilerine yüklenebilir? 

DVD,Bluray,1 GB Flash Bellek,1 TB'lık Harici Harddisk

500

Güvenli bir şifre oluşturmak için şifre en az kaç karakterli olmalıdır?

8

500

" www.ankara.edu.tr " adresi kime aittir?

Ankara Üniversitesi

500

Word programında yapılan dosyaların uzantısı nedir?

.doc

M
e
n
u