Enter Category Name
Enter Category Name
Enter Category Name
100

Када је настала прва туристичка агенција у свету?

1845. године.

100

Како се звала прва туристичка агенција у свету?


Томас Кук

100

Ко је основао прву туристичку агенцију у свету?Томас Кук

200

Туристичке агенције које најчешће извршавају послове за рачун других (било туроператора, било других пословних партнера или самих туриста, називају се


Рецептивне туристичке агенције

200

Које агенције организују излете, трансфере, разгледања?


Рецептивне туристичке агенције

200

Туристичке агенције које се налазе се у туристичким местима су


Рецептивне туристичке агенције

300

Цезар Риц је рођен у:

а) Швајцарској, као дванаесто дете у породици

б) Швајцарској, као тринаесто дете у породици

в) Немачкој, као тринаесто дете у породици

б) Швајцарској, као тринаесто дете у породици

300

Први хотел под Рицовим именом отворен је у: 

а) Паризу 1998. године

б) Паризу 1898. године

в) Лондону 1898. године

б) Паризу 1898. године

300

Са седамнаест година Цезар Риц је дошао у Париз и запослио се у једном малом хотелу као:

а) конобар

б) рецепционер

в) чистач подова у хотелу

в) чистач подова у хотелу

400

Први модеран хотел у Београду подигао је

Михаило Обреновић

400

Други хотел у Београду подигао је

Александар Карађорђевић

400

У Лондону је 1889. године отворен хотел «Савој», којим је управљао:

Цезар Риц

500

У сопствене превозне послове туристичке агенције убрајају се:

а) излети                                     б) продаја возних карата

в) туре                                         г) трансфери  

Излети

Трансфери

Туре

500

Према начину органозовања саобраћај се дели на:

Редован и ванредан

500

План путовања је:

а) ваучер

б) итинерер

в) туристичка дестинација

Итинерер

M
e
n
u