Middelalderen
Barokken
Oplysningstiden
Det moderne gennembrud
Random viden
100

De årstal middelalderen strækker sig fra og til

Hvad er 1000-1536?

100

Stedet hvor barokken startede

Hvad er Rom

100

Det man fik større viden om

Hvad er universet og verden?

100

Tidsperioden det moderne gennembrud siges at strække sig over. +/- to år

Hvad er 1870-1890?

100

Danmarks Outdoor hovedstad

Hvad er Silkeborg?

200

Ord, der kendetegner ridderviserne

Hvad er realisme?

200

Kendetegn for barokken er

Hvad er overdådighed og enevælde 

200

Den mest markante repræsentant for oplysningens tanker på dansk grund

Hvem er Ludvig Holberg?

200

Kendt skuespil af Henrik Ibsen fra 1879

Hvad er “Et dukkehjem”?

200

Det allerede eksisterende parti, før valget, der fik den bedst procentvise fremgang under seneste valg.

Hvad er Liberal Alliance?

300

Ord, der kendetegner trylleviser

Hvad er fortryllet eller overnaturlig?

300

Ord, der forbindes med barokken

Hvad er selviscenesættelse og forfængelighed

300

De store værdier, der blev diskuteret (nævn to)

Hvad er ytringsfrihed, tolerance og fornuft?

300

Den bog som Georg Brandes udgav i 1883

Hvad er “Det moderne Gennembruds Mænd”?

300

Den dag i ugen, som måneden skal starte på, for at den 13. lander på en fredag (svar indenfor 10 sekunder)

Hvad er søndag?

400

De 4 æ’er (Nævn alle fire)

Hvad er skæbne, slægt, ære og hævn?

400

Det vanitas betyder på dansk

Hvad er forfængelighed eller forgængelighed?

400

Den nye samfundsklasse som oplysningstidens muligheder banede vejen for

Hvad er borgerskabet?

400

De to retninger i det moderne gennembrud

Hvad er realisme og naturalisme?

400

Mængden af stykker som en gennemsnitlig rulle toiletpapir har +/- 5 stykker

Hvad er 333?

500

Det man brød med i Danmark i år 1536

Hvad er den katolske kirke?

500

Symboler for vanitas (nævn tre)

Hvad er kranier, let fordærvelige ting (blomster, insekter, sæbebobler osv.), timeglas?

500

Den tro, der fulgte med tilliden til fornuften og afvisningen af den blinde tro på religiøse autoriteter

Hvad er troen på det enkelte individ?

500

Det som litteraturen i Danmark stadigt var præget af under det moderne gennembrud

Hvad er nationalromantiske forestillinger?

500

Den procentdel et dovendyr taber sig efter et toiletbesøg

Hvad er 33,333…..4% af sin kropsvægt?

M
e
n
u