Bialogiya
Zoologiya
Anatomiya
Hujayra
100

Bialogiya so'zining ma'nosi?

Bios-hayot, logos- fan

100

Zoologiya so'zining ma'nosi?

Hayvonlarni o'rganuvchi fan

100

Odamda nechta suyak bor??

206

100

Hujayra qachon kashf qilingan

1665 yil

200

O'simliklar sistematikasini ayting.

Tur turkum oila  tartib sinf  tip bo'lim dunyo

200

Ko'k kitting og'irligi?

150 tonna

200

Odamlar da qanday to'qimalar bo'ladi?

Biriktiruvchi .epiteliy.nerv.muskul.

200

Hujayraning yadrosi bo'lish bo'lmasligiga qarab nechiga bo'linadi qaysilar 

EukarioT va prokariot

300

Urug'lanish jarayoni

Uruqchi va changchining jinsiy hujayralari qo'shilishi

300

Baliqlarni qaysi fan o'rganadi

Ixtiyalogiya

300

Qalqonsimon bez qanday garmon ishlab chiqaradi

Troksin

300

Hayvon hujayrasining o'simlik  hujayrasidan farqi?

Qisman xloroplastlarni bo'lmasligi, hujayra qobig'i yupqa bo'lishi,

400

Ra'nodoshlar oilasi gul formulasi

Gt 5 Gk 5 ch~~U 2

400

Bo'rsiq qaysi turkumga kiradi?

Suvsarsimonlar

400

MuskUl tanamizning nechi foizini tashkil qiladi?

40%

500

Bir urug'pallali o'simlikning mevasi qanday nomlanadi?

Don Meva

500

Jisiy ko'payish birinchi qaysi tipda boshlangan

Bo'shliq ichlilar

500

Embrioning qachon kichik qon aylanish doirasi va o'pkasi ishlay boshlaydi?

Bola tug'lgandan.

Click to zoom
M
e
n
u