Anatomiya
Sitologiya
Botanika
Genetika
Odam va uning salomat
100

Anatomiya nimani o'rganadi

Odam tashqi tuzilishini

100

Sitologiya nimani o'rganadi

Hujayrani

100

Botanika so'zining manosi

Botane ko'kat o'simlik

100

Getika qaysi so'zdan olingan

Grekcha

100

Byrak og'irligi

150 150

200

Suyak tarkibi

Kalsiydan iborat

200

Sitologiya qaysi so'zdan olingan

Yunoncha

200

Btanika so'zi qaysi so'zdan olingan

Yoncha

200

Genetika so'zining manosi

Nl avlod

200

Ohqozonning tiriklik sig'imi

2. 2.5

300

Insonlarda nechta toqima bor

4

300

Sitologiya so'zining ma'nosi

Stos hujayra logos talimot

300

Nvda nima

Osimlikni yer ustki qismi

300

Getika kim tomonidan kiritilgan

Betson

300

Opkatda nechta alveola bor

1500000

400

Epiteliy to'qima qayerlarda joylashgan

Ichaklar devori yuzasida

400

Hujayraning tarkibi

Organik va anorganik moddalar

400

Ildiz nima

O'simlik yer osti qismi

400

Gnetika nechinchi yilda kirib kelgan

1906

400

Odamda tishlar nechta

32

500

Tanch harakatlanish azosi bu

Suyak

500

Hujayra nechi qismdan iborat

3

500

Iizga hos hususiyat

Barg hosil qimiydi

500
Gnetika nimani o'rganadi

Irsiyat va o'zgaruvchanlik

500

Sut tishlarining tushishi

7 yosh

M
e
n
u