-ss, -zz, -ff, -ll
-ck
wh-
compound words
y as a vowel
100

b * e * ll

bell

100

b * a * ck

back

100

wh * i * p

whip

100

cat + fish =

catfish

100

b * a * b * y

baby

200

j * a * zz

jazz

200

s * i * ck

sick

200

wh * e * n

when

200

bat + man =

batman

200

l * a * z * y

lazy

300

dr * e * ss

dress

300

sn * a * ck

snack

300

wh * a * m

wham

300

dish + pan= 

dishpan

300

h * a * pp * y

happy

400

h * e * ll * o

hello

400

br * i * ck

brick

400

wh * i * m

whim

400

bath +tub=

bathtub

400

c * o * p * y

copy

500

I will pass the ball

I will pass the ball

500

Do not lick the sock!

do not lick the sock

500

When did Bob whop the bug?

when did bob whop the bug?

500

The bobcat cannot see the sunset

the bobcat cannot see the sunset

500

My puppy sat on my tummy

my puppy sat on my tummy

M
e
n
u