Det gode samfund
Slaveri
Familie og identitet
Udvandring
Tyskland
100

Folk der har fortjent at få hjælp

Hvad er Værdigt trængende?

100

Datidens navn på den kyst hvor man købte afrikanske slaver

Hvad er Guldkysten?

100

Den dominerende samfundstype i dag

Det senmoderne samfund

100

Begreb der beskriver en udvandrer

Hvad er en emigrant?

100

Port der står på grænsen mellem Øst og Vest Berlin

Hvad er Brandenburger Tor?

200

Hjalp der gives efter en vurdering af folks behov

Hvad er skønsprincippet?

200

Den vigtigste afgrøde på de dansk-vestindiske øer

Hvad er sukker?

200

Den typiske familietype i det moderne samfund

Hvad er kernefamilien?

200

Lov der gav gratis jord til folk der ville opdyrke Prærien

Hvad er Homestead act?

200

Begreb der beskriver længsel efter det gamle DDR

Hvad er Ostalgie?

300

Ydelse der gives til alle uanset behov

Hvad er en universel ydelse?

300

Slave der var sat til at styre de andre slaver i markarbejdet

Hvad var en Bomba?

300

Begreb der beskriver byernes vækst på grund af indvanding fra landet.

HVad er urbanisering

300

Begerb der beskriver en indvandrer der holder sig for sig selv og ikke bliver en del af det samfund vedkommende er flyttet til.

Hvad er segregation?

300

Ungdomsorganisation for drenge i Nazityskland

Hvad var Hitlerjugend?

400

Statsminister der forhandlede Kanslergadeforliget hjem

Hvam var Stauning?

400

Året hvor slaveriet blev afskaffet på de dansk-vestindiske øer

Hvad er 1848?

400

Året hvor aborten blev fri (+- 3år)

Hvad er 1973?

400

Indrejsecenter i New Yorks havn

Hvad er Ellis Island / Castle Garden?

400

Ungdomsorganisation i DDR

Hvad var FDJ?

500

Året hvor folkepensionen blev indført (+- 2år)

Hvad er 1956?

500

Den indtægt en romersk slave kunne have ved siden af slaveriet - og som siden kunne bruges til frikøb

Hvad er peculium

500

Begreb der beskriver bøndernes tvangsarbejde for godsejeren

Hvad er Hoveri?

500

Rederi der stod for transporten af størstedelen af de danske udvandrere

Hvad er Thingvallalinjen (rederiet)?

500

TV-tårnets højde med antenne (+- 25 meter)

Hvad er 368 meter?

Click to zoom
M
e
n
u