Matematik
Dansk
Billedkunst/NT
Engelsk
Blandet
100

Hvilket tal kan man gange med alle tal, så resultatet giver tallet selv?

F.eks. 356 * ? = 356? 

1

100

Hvad kalder man de ord, der skal skrives med stort begyndelsesbogstav?

Egenavne 

100

Hvilke 3 farver er primærfarver (de farver man kan bruge til at blande alle andre farver)?

rød, gul, blå 

100

Oversæt fra dansk til engelsk

skolelærer

school teacher 

100

Hvad er det 11. bogstav i alfabetet?

K

200

Hvordan lyder 2 tabellen baglæns? 

20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 

200

Forklar hvad der kendetegner en dokumentarfilm 

Det er en film, der fortæller om virkeligheden(fakta). Det er ikke fiktion. 

200

Hvad er knogler bygget af, som man f.eks. kan få ved at drikke mælk?

Kalk

200

Oversæt fra dansk til engelsk

Mit navn er Niels og jeg er 14 år gammel 

My name is Niels and I am fourteen (14) years old

200

CHANCEN!!!

Alle i gruppen skal stille sig i alfabetisk rækkefølge efter efternavn 

Flot klaret

300

Hvad kalder man de to tal i en brøk ?

Tæller (øverst) og nævner (nederst)

300

Hvor mange af disse ord er udsagnsord?

sej - sejere - løbe - hoppe - film - filme - hop - rød - grim - Paris 

3


- AT løbe
- AT hoppe
- AT filme

300

CHANCEN!!!

Alle i gruppen skal tage 3 armbøjninger

FLOT klaret

300

Hvad hedder den engelske konge? 

Charles

300

Til sommer er der OL i Paris. Hvor ofte er der OL?


Hvert 4. år 

400

Hvad betyder nævneren/det nederste tal i en brøk?

Hvor mange dele/stykker man deler noget op i 

400

Hvordan bøjer man ordet "kat" i

- ubestemt ental
- bestemt ental
- ubestemt flertal
- bestemt flertal 

- en kat
- katten
- flere katte
- alle kattene 

400

Hvilken farve virke afslappende og bruges til den dug, hvor elever går til eksamener?

grøn

400

Oversæt fra engelsk til dansk

My mother´s car looks funny. It is black with yellow and blue stripes 

Min mors bil ser sjov ud. Den er sort med gule og blå striber. 

400

Hvad hed de to først mennesker på Jorden ifølge Bibelen? 

Adam og Eva

500

Hvad giver

3 * 5 + 4 - 3,5 + 10 

25,5 

500

CHANCEN!!!

Find på en sætning, hvor der er minimum
- 2 tillægsord
- 1 navneord
- 1 udsagnsord
- 1 egenavn

TIP: Brug evt. tavlen 

Godt forsøg!

500

Hvad hedder den luft, der kommer ud af lungerne, når vi udånder? 

CO2 (kuldioxid)

500

Oversæt fra engelsk til dansk

Denmark is a beautiful country with a beautiful nature. The Danish flag is red with a white cross

Danmark er et smukt land med smuk natur. Det danske flag er redt med et hvidt kors 

500

CHANCEN!!!

Hele gruppen skal stille sig i en rundkreds og hoppe 4 tabellen sammen

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

M
e
n
u