eesti keel
matemaatika
loodusõpetus
sport
Eesti Vabariik
100
Täishäälikute arv eesti keeles?
Mis on 9.
100
Mis numbrid on 2, 4, 6, 8?
Mis on paarisnumbrid.
100
Ainurakne, keda leidub nii õhus, mullas kui ka vees?
Mis on bakter.
100
Seda ala harrastatakse talvel?
Mis on suusatamine.
100
See linn on Eesti pealinn?
Mis on Tallinn.
200
Sulghäälikute arv eesti keeles?
Mis on 6.
200
Mis arvud on 12, 15, 23, 56, 78, 91?
Mis on kahekohalised arvud.
200
Ta koosneb suurest hulgast rakkudest, kellel on oma kindel ülesanne.
Mis on hulkrakne organism.
200
See ala koosneb 10 erinevast kergejõustikualast?
Mis on kümnevõistlus.
200
See on Eesti Vabariigi presidendi loss?
Mis on Kadrioru loss.
300
Need on tegevust näitavad sõnad?
Mis on tegusõnad.
300
Geomeetriline kujund, mille kõik nurgad on täisnurgad ja vastasküljed on paralleelsed?
Mis on ristkülik.
300
Nad kadusid Maalt umbes 65 miljonit aastat tagasi?
Kes on dinosaurused.
300
Ta on Võrust pärit kergejõustiklane, kes on tulnud olümpiavõitjaks?
Kes on Erki Nool.
300
See on Toompea kõrgeim torn?
Mis on Pikk Herman.
400
Need sõnad vastavad küsimusele kes? mis? kelle? mille? keda? mida?
Mis on nimisõnad.
400
Mitme võrdse liidetava liitmine?
Mis on korrutamine.
400
Nende kaudu hingavad paljud veeloomad?
Mis on lõpused.
400
See on Eesti linn, kus on toimunud mitmed maailma karikaetapid suusatamises?
Mis on Otepää.
400
Ta oli Eesti Vabariigi esimene president?
Kes oli Konstantin Päts.
500
Need sõnad koosnevad mitmest erinevast sõnast?
Mis on liitsõnad.
500
Geomeetriline kujund, millel on kolm tippu ja kõik haarad on võrdsed?
Mis on võrdkülgne kolmnurk.
500
Nende kaudu hingavad taimed?
Mis on õhulõhed.
500
Seda spordiala harrastavad nii poisid kui tüdrukud, selle ala tuntud harrastajad on Pele, Rolando, Maradona?
Mis on jalgpall.
500
Nii vanaks saab 2015. a. Eesti Vabariik?
Mis on 97.
M
e
n
u