Hekse
Vikinger
Danmarks lande
Danske byer
Blandede bolsjer
100
Hvordan slog man hekse ihjel?
Brændte dem
100
Hvad er kong Svends efternavn
Tveskæg
100
Hvilket stort land og bjergrigt land mod nord har været dansk?
Norge
100
Danmarks største by?
København
100
Hvilken sygdom blev kaldt den sorte død?
Pesten
200
Hvad hedder en mandlig heks?
Troldkarl
200
Hvilken farve havde Haralds tand?
200
Hvilken farve er der udover rødt og hvidt i det norske flag?
Blåt
200
Byen hvor de fleste danske konger ligger begravet?
Roskilde
200
Hvilken planet blev for første gang fotograferet i 1969?
Jorden
300
Hvad hed den berømte heks fra Ribe?
Maren Spliid
300
Hvilken stor engelsk by erobrer Knud den store?
London
300
Hvilket af følgende lande er ikke dansk længere: Grønland, Island eller Færøerne?
Island
300
Danmarks ældste by
Ribe
300
Hvem opdagede første Amerika?
Vikinger/ Leif den lykkelige
400
Hvilken prøve udsattes heksene for, for at finde ud af om de virkelig var hekse?
Vandprøven
400
Hvilket land erobrede Knud den store
England
400
Hvilket land med gult og blåt flag har vi ejet en stor del af?
Sverige
400
Hvor gammel er Esbjerg? a: mellem 100-200 år b: mellem 200-300 år c: mellem 300-400 år
a
400
Hvad kaldes den vandring nogle gik på i middelalderen?
Pilgrimsfærd
500
Hvor sender vi hekse hen på Sankt Hans aften?
Bloksbjerg
500
I hvilket land faldt Dannebrog ned fra himmelen i?
Estland
500
Hvilken norsk by hed i gamle dage Christiania?
Oslo
500
Hvilke to steder var det muligt at komme hen når man døde i middelalderen?
Himmel og Helvede
M
e
n
u