Veetaimed
Läänemeri
Jõed ja järved
Vesi
Ilm
100
Mis on veetaimed?
Need on taimed mis on kohastunud eluks vees?
100
Mis on rand?
See on maismaaline ranniku osa, mida vesi aegajalt üle ujutab?
100
Mis on jõe toit?(3)
Mis on lumesulamis,vihma ja põhjavesi?
100
Kui palju on maal magedat ja soolast vett?
See on magedat 3% ja soolast 97%?
100
Millega mõõdetakse õhu temperatuuri?
Mis on termomeeter?
200
Mis hoiab veetaime püsti?
See on õhuruumid?
200
Millised on tavalised kalad Läänemeres? (5)
Need on räim, kilu, tursk, lest ja lõhe?
200
Kus asub Piusa jõgi?
Mis asub kagus (Võhandu all)?
200
Mis on lahusti?
See on vedelik,mis on võimeline lahustama teisi aineid?
200
Mis on tuul?
See on õhu horisontaalne liikumine maapinna kohal?
300
Millised lehed Penikeelel on veepeal ja millised veesisesed?
Need on veepeal munakujulised ja veesisesed on pikad ja peened?
300
Milline muld on mere ääres?
See on sooldunud?
300
Milline on alamjooks põhja-Eestis?
Mis on kiire?
300
Mis on kondenseerumine?
Mis on aine üleminek gaasilisest olekust vedelasse?
300
Millised on rünkpilved?
Need on paksemad ja rohkem nähtavamad pilved?
400
Millise kujuga on enamasti veepealsete taimede lehtede kuju?
Mis on lapik?
400
Mis on Läänemere reostumise peamised allikad? (4)
Need on ohtlikud ained (nt pesuvahend) ,õhureostus, naftareostus, väetised ja taimekaitsemürgid?
400
Kui sügav on Rõuge-Suurjärv?
Mis on 38 meetrit?
400
Millest koosneb molekul?
See koosneb kahest vesiniku aatomist ja ühest hapniku aatomist?
400
Mis on õhk?
See on kaaside segu?
500
Milline veetaim ei kinnitu veekogu põhja? (1)
Mis on lemle?
500
Mis on merebriis?
Mis on päeval merelt maale puhuv tuul?
500
Mis on moreen?
Mis on liustikustest maha jäänud erineva suurusega kivimiosakeste segu?
500
Kuidas tekivad pilved?
Nad tekivad kui maapinnalt aurab vett, mis tõuseb kõrgele kus ta kondenseerub tillukesteks piiskadeks. Kui piisakesed omavahel kokku saavad muutuvad need nähtavaks ja tekib pilv?
500
Mis on lämmastik?
Mis on õhu koostises olev kaas?
Click to zoom
M
e
n
u