VEE JA AINE OLEKUD NING OLEKUTE MUUTUMINE
MÄRGAMINE JA MITTEMÄRGAMINE. KAPILLAARSUS
AINETE JA KEHADE SOOJUSPAISUMINE
VEE LIIKUMINE SOOJENDAMISEL JA JAHUTAMISEL
VEE ISEÄRASUS JA PINDPINEVUS
100
Nimeta aine, millega puutume kokku iga päev.
VESIon aine, millega puutume kokku iga päev.
100
Milliseid esemeid vesi ei märga?
Vesi ei märga rasvaseid ja õliseid esemeid.
100
Soojenedes ained ja kehad mida teevad?
Soojenedes ained ja kehad PAISUVAD.
100
Kust tuleb vett soojendada, et toimuks ringlemine?
Vee soojendamisel ALT toimub ringlemine.
100
Miks ujub jää veepinnal?
Jää ujub veepinnal sellepärast, et ta on veest hõredam.
200
Mis on sulamis- ja külmumistemperatuur?
0 kraadi.
200
Mis on kapillaarsus?
Kapilaarsuseks nimetatakse veetaseme muutust peenikeses torus.
200
Mida teevad kehad ja ained jahtudes?
Jahtudes TÕMBUVAD ained ja kehad KOKKU.
200
Kust tuleks hakata vett jahutama, et jahtumine toimuks suhteliselt kiiresti?
Vee jahutamisel ÜLALT vesi ringleb ja jahtub kiiresti.
200
Millisel temperatuuril on vesi kõige tihedam?
Vesi on kõige tihedam +4 kraadi juures.
300
Kaua peab inimene ilma veet vastu?
Inimene suudab elada toiduta nädalaid, aga ilma joomata vaevalt ühe nädala.
300
Kuidas nimetatakse nt. taimede sees olevaid peenikesi torukesi?
Need on KAPILLAARID.
300
Millal muutuvad ained hõredamaks, millal tihedamaks?
SOOJENEDES muutuvad ained hõredamaks, JAHTUDES muutuvad tihedamaks.
300
Miks ei ole mõtekas vett alt poolt jahutada (panna jää veenõusse põhja)?
Vee jahtumisel alt ringlemist ei toimu ja vesi jahtub aeglaselt.
300
Kuidas nimetatakse seda nähtust, mis hoiab veepiiska koos?
Veepiiska hoiab koos pindpinevus.
400
Nimeta ainete 3 olekut.
Ainete 3 olekut on: TAHKE, VEDEL, GAASILINE
400
Miks on taimedes vajalikud kapillaarid?
Kapillaaride abil jõuab vesi taimes juurest ülemistesse osadesse.
400
Mis on soojuspaisumine?
Soojuspaisumine on AINE VÕI KEHA RUUMALA MUUTUMINE TEMPERATUURI MUUTUMISEL.
400
Miks ei ole otstarbekas vee soojendada pealt?
Vee soojendamisel ülalt ringlemist ei toimu ja vesi soojeneb aeglaselt.
400
Mis vähendavad vee pindpinevust?
Puhastusained vähendavad vee pindpinevust.
500
Mis on vedelike tähtis omadus?
VOOLAVUS on vedelike tähtis omadus.
500
Kuidas saavad veelinnu suled rasvaseks?
Rasvast ainet eritab saba all asuv päranipunääre.
500
Kus me puutume kokku soojuspaisumisega?
Kuumaõhupallid, elektritraadid õues, õhupallid õues-väljas jne.
500
Miks on järves vesi pealmistes kihtides soojem kui alt poolt?
Päike soojendab pealmisi kihte ja kuna soe vesi on kergem, siis ei toimu veeringlust.
500
Mis põhjustab pindpinevust?
Pindpinevust põhjustab see, et sisemised molekulid tõmbavad veepinna molekulid sissepoole. Molekul on aine väikseim osake, milleks on vastavat ainet võimalik mehhaaniliselt jaotada, ja mis säilitab selle aine keemilised omadused. Molekul koosneb ühest või mitmest aatomist.
Click to zoom
M
e
n
u