Koor
Orkester ja dirigent
Eesti
Soome, Rootsi, Norra
Vene, Läti, Leedu

100

Mitu lauljat peab olema, et kollektiivi nimetatakse kooriks?
Vähemalt 12

100

Milline orkestriliik on kõige suurem ja kõige rikkamate kõlavõimalustega?
Sümfooniaorkester.

100

Kuidas nimetatakse eesti vanimat rahvalaulu?
Regilaul.

100

Nimeta soome populaarsem rahvapill.
Kantele.

100

Vene tuntud rahvapillid on gusli, balalaika, domra ja bajaan.
Mis liiki pillidega on tegemist?

200

Millised 2 kooriliik on loetelust puudu? Mudilaskoor, lastekoor, noortekoor, naiskoor, meeskoor ja kammerkoor.
Poistekoor ja segakoor.

200

Nimeta 4 suuremat pillirühma, mis moodustavad sümfooniaorkestri!
Keelpillid, puupuhkpillid, vaskpuhkpillid ja löökpillid.

200

Kuidas regilaulu lauldakse?
Üks laulja laulab ees, teised kordavad järgi. Tavaliselt lauldakse ilma pilli saateta.

200

Soome ja Eesti hümnil on ühesugune viis. Kes on see Soome helilooja, kes on selle viisi autor?
Fredrik Pacius.

200

Kes on see tuntud vene helilooja, kes on kirjutanud balletid "Luikede järv" ja " Pähklipureja"?
Pjotr Tśaikovski.

300

Mis on segakoori ja kammerkoori erinevus?
Hääleliigid on samad, kuid lauljate arv on erinev. Kammerkooris on 12-36 lauljat. Segakooris võib olla tunduvalt rohkem lauljaid.

300

Mida tähistab lühend ERSO?
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester.

300

Kas tegemist on uuema või vanema rahvalauluga? Põhjenda vastust! Laulge poisid, laulge peiud, laulge naised, laulge neiud. Sööge saia, sööge liha, jätke jonn ja jätke viha.
Uuem rahvalaul, sest kasutatakse lõppriimi.

300

Kes on Soome tuntuim helilooja?
Jean Sibelius.

300

Löökpillidena kasutavad vene rahvamuusikud ühtesid köögis kasutatavaid asju. Mis need on?
Puulusikad.

400

Eestis on 2 professionaalset koori. Nimeta need koorid!
RAM- Eesti Rahvusmeeskoor EFK- Eesti Filharmoonia Kammerkoor

400

ERSO peadirigent on üks ülemaailmselt tunnustatud kuulus dirigent, kelle pojad on ka mõlemad dirigendid. Kes see mees on?
Neeme Järvi

400

Nimeta üks eesti rahvapill, mis on puhkpill ja teine, mis on keelpill.
Puhkpillid on: torupill, vilepill, sarvepill, roopill ja karjapasun. Keelpillid on: kannel, hiiu kannel, moldpill, viiul.

400

Rootsi rahvalaulud eristuvad Eesti ja Soome rahvalauludest selle poolest, et nad on moll- helilaadis. Mis see tähendab?
Moll helilaad tähendab, et nad on kurvakõlalised.

400

Nagu meilgi, nii on ka Lätis väga populaarsed laulupeod. Kas esimene laulupidu toimus enne Eestis või Lätis?
Eestis toimus enne-1869.a Läti I laulupidu oli aga 1873.aastal.

500

Eesti koorilaulu pidupäevaks on laulupeod. Kus ja millal toimus Eesti I üldlaulupidu?
Tartus, 1869.aastal.

500

Mis on partituur ja kes seda kasutab?
Partituur on kõigi orkestri pillide koondnoodistik ja seda kasutab dirigent?

500

Eesti vanemad rahvatantsud on voortantsud ja sõõrtantsud? Kirjelda, kuidas mõlemat tantsu tantsitakse.
Voortantsu tantsitakse üksteise taga rivis; sõõrtantsu tantsitakse ringis.

500

Norra tuntuim helilooja on Edvard Grieg. Tema tuntuim teos kannab ühe norra poisi nime. Mis on selle teose pealkiri?
Selle teose pealkiri on "Peer Gynt".

500

Leedu tuntumad rahvapillid on kankles ja skudućiai. Kumb neist on puhkpill, kumb keelpill?
Kankles ehk kannel on keelpill; skudućiai ehk paaniflööt on puhkpill.