Dansk
Fysik/Kemi
Historie
Biologi
Geografi
100

Forskellen på synes og syntes

Hvad er nutid og datid
100

Vands kogepunkt

Hvad er 100 grader

100

Ham der skulle undervise fattige børn, hvis der ikke var skoler i sognet

Hvad er degnen (præstens medhjælper)

100

En hangris hedder

Hvad er en orne

100

Dette opstår mellem de konstruktive pladerander

Hvad er vulkaner

200

Synge, hoppe og danse tilhører denne ordklasse

Hvad er udsagnsord

200

Et andet ord for stoffers massefylde

Hvad er densitet

200

Antallet af år man gjorde tjeneste i hæren

Hvad er 12 år

200

Dette syn har løven

Hvad er jagtsyn

200

Det opstår der, når lithosfærepladerne støder sammen?

Hvad er bjerge

300

Forskellen på ligger og lægger

Hvad er stilstand og bevægelse

300

Enheden, som tyngdekraften måles i

Hvad er newton

300

Den blev rejst uden for København til minde om stavnsbåndets ophævelse.

Hvad er frihedsstøtten

300
Antallet af maver en ko har

hvad er 4 maver

300

Med hvilket ord beskriver man antallet af indbygger per kvadratkilometer

Hvad er befolkningstæthed
400

Når man beskriver personen i en tekst, kaldes det

Hvad er personkarakteristik

400

Vands tre tilstandsformer

Hvad er fast, flydende og gas

400

Årstallet, hvor den første skolelov kom

Hvad er 1814

400
Så gammel er smågrisen, når den tages fra soen i konventionelt landbrug

Hvad er 3-4 uger

400

Dette kaldes sommermonsun også

Hvad er regntid

500

At have en ræv bag øret betyder?

hvad er at være snu

500

Flere atomer sat sammen kaldes

Hvad er molekyler

500

Året, hvor stavnsbundet blev ophævet

Hvad er 1788

500
Grise, der lever på marken, men får medicin, kaldes

Hvad er frilandsgrise

500

Grunden til flere døde af jordskælvet på Haiti end i Chile

Hvad er fattigdom

Click to zoom
M
e
n
u