Litteratur
Grammatik
Perioder i dansk litteratur
Sproget generelt
Lidt af det spændende
100
Hvad hedder den danske nationalsang? Hvornår hører vi den oftest?
Fædrelandssang/Der er et yndigt land. Vi hører den oftest ved sportskampe.
100
Hvad er et adjektiv?
Et tillægsord - et ord der beskriver
100

Hvem skrev "Jeppe på Bjerget"?

Ludwig Holberg

100
Hvad er et substantiv?
Navneord
200
Hvad betyder intertekstualitet?
Når der er referencer fra tekster/film/reklame etc. i andre tekster/film/reklamer etc.
200
Find udsagnsled og grundled i følgende sætning: "Claus og Camilla kan bedst lide Helle som barnepige."
Grundled: Claus og Camilla Udsagnsled: Kan
200
Hvad er et verbum?
Udsagnsord
300
Hvad er den danske "kongesang"? OBS. Det er bla den der bliver spilet på Amalienborg ved Nytårsaften
"Kong Christian stod ved Højen Mast"
300
Ret sætningen: "Hvad er Julie's ynglingsfarve?" OBS: der er 2 fejl ;-)
Hvad er Julies yndlingsfarve?
400
Hvem har skrevet den danske nationalsang?
Adam Oehlenschläger
400
Sæt rigtigt komma: Jeg talte med ham igår men det burde jeg ikke have gjort.
Jeg talte med ham igår, men det burde jeg ikke have gjort.
400
Hvad kalder man den gren indenfor Romantikken, hvor man beskæftigede sig mere med menneskets skyggesider og lyster?
Romantismen
500
Hvem er den danske forfatter til noveller som "Skyggen" og "Den Lille Idas Blomster"?
HC Andersen
500
Sæt rigtig komma: Pigerne gik en tur hen ad vejen som egentlig tilhørte naboen for at komme til skole.
Pigerne gik en tur hen af vejen, som egentlig tilhørte naboen, for at komme til skole.
500
Hvad kalder man perioden i dansk litteratur, som var en modreaktion på Romantikkens idyl og smukke fortællinger?
Det moderne gennembrud
500
Hvilken ordklasse tilhører ordene: hende, han, den, det?
Stedord
Click to zoom
M
e
n
u