Den kolde krig
2. verdenskrig
Gæt årstallet
Tæt på kongefamilien
Historie fra de små klasser
100

Hvilket våben var man især bange for under den kolde krig?

Atombomben

100

Hvilken dato blev Danmark besat?

9. april 1940

100

Årstallet der markerer afslutningen på 2. verdenskrig 

1945

100

Han fik 24 børn og så byggede han også mange berømte bygninger 

Christian 4.

100

Populært - og geometrisk - navn på handelsruten mellem Danmark, Afrika og De dansk Vestindiske øer

 Trekantshandlen

200

Nævn de to ideologier, som USA og Sovjetunionen hver især havde?

Kommunisme og kapitalisme

200

Hvad gjorde man for at fordele varerne i Danmark under besættelsen?

Rationeringsmærker

200

Årstallet hvor Grundloven blev indført

 1849

200

Han var Christian 7.s livlæge og så havde han et godt øje til dronning Caroline Mathilde 

J. F. Struensee

200

Staten hvor Paven bor 

Vatikanstaten

300

Hvilke 4 zoner blev Tyskland delt i efter 2. verdenskrig?

Amerikanske, Franske, Engelske og Sovjetiske

300

Hvad kalder man den nat hvor tyskerne bl.a. smadrede jødiske butikkers vinduer?

Krystalnatten

300

Årstallet vi mistede Slesvig og Holsten

 1864

300

I starten af middelalderen kæmpede disse tre mænd om kongemagten 

Svend, Knud og Valdemar

300

Det nuværende navn på de øer, der hed Dansk Vestindien under kolonitiden 

Jomfruøerne

400

Dette årstal faldt Berlinmuren (hint: jeres yndlings lærer var 8 år på det tidspunkt)

1989

400

Hvad kaldte den danske enhed der kæmpede for tyskerne på østfronten sig?

Frikorps Danmark

400

Årstallet for Statskuppet 

1660

400

Han blev konge af Danmark som 6-årig og Norge som 10-årig 

Oluf

400

Navnet på den danske guvernør, som fik æren for at befri slaverne på Dansk Vestindien

Peter von Scholten

500

Nævn USA's og Sovjetunionens ledere under Cuba krisen

John F. Kennedy og Nikita Krustjov

500

Hvilken skole blev ved en fejl bombet under besættelsen af engelske bombefly?

Den franske skole

500

Årstallet for Krakket på Wall street 

1929

500

Han ville ”dø i sin rede” og så blev han så populær, at han blev Danmarks første enevældige konge

 Frederik 3.

500

I denne tyske by slog Luther sine 95 teser op på kirkedøren 

Wittenberg

M
e
n
u