Begreber
Politik
Sociologi
100

En aktiv handling, der har til hensigt at bringe en patients liv til ende.

Hvad er aktiv dødshjælp?

100

De to største ideologier.

Hvad er socialisme og liberalisme?

100

Studiet af samfund, deres strukturer, organisation og betydning for de individer, der indgår i samfundet.

Hvad er sociologi?

200

Et andet ord for aktiv dødshjælp.

Hvad er eutanasi?
200

Er den danske befolkning for eller imod aktiv dødshjælp? 

Hvad er for?

200

Den beskriver de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd.

Hvad er etik?

300

Nævn tre lande hvor aktiv dødshjælp er lovligt

Hvad er Holland, Luxembourg og Belgien?

300

De tre magter i magtens tredeling.

Hvad er den lovgivende, udøvende og dømmende?

300

De forskellige sociologiske dyr, der beskriver 3 forskellige samfund.

Hvad er myren, sneglen og kamæleonen?

400

Beskriv forskellen på aktiv og passiv dødshjælp.

Aktiv dødshjælp er at handling hvor en læge aktivt tager livet af en patient/ Passiv dødshjælp er en patients valg om at fravælge livsforlængende behandling.
400

Nævn to partier der er 100% for aktiv dødshjælp

Hvad er Ny borgerlige og Alternativet?

400

Nævn de tre samfund vi har fortalt om i dag.

Hvad er det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund?

500

En lindrende behandling, som gives til patienter, hvor man ikke kan fjerne eller stoppe sygdommen.

Hvad er palliativ behandling?

500

Hvorfor er politikkerne imod aktiv dødshjælp?

Hvad er et tilfredsstillende svar?
500

Nævn de faktorer, der karakterisere det senmoderne samfund - kamæleonen

Hvad er gruppestyret, individualisering og globalisering?

Click to zoom
M
e
n
u