Christians barndom
Christians familie
Christians kroning og bryllup
Stormagtsdrømmen
Trankebar
100

Christian d. 4. var 11 år gammel.

Hvor gammel var Christian d. 4. da Frederik d. 2. døde?

100

Han blev gift med Anna Cathrine i 1597.

Hvornår blev Christian gift med Anna Cathrine?

100

Det gør han i København.

Hvor blev Christian d. 4. kronet?

100

Det ville rigsråddet ikke gå med til.

Var rigsråddet med på idéen om krig mellem Danmark og Sverige?

100

Den er klar i november i 1618.

Hvornår er flåden klar?

200

Kristne formyndere var Christoffer Walkendorf og Niels Kaas.

Hvem var kristne formyndere?

200

Ja Hun blev kronet.

Blev Anna Cathrine kronet?

200

Mægtige mænd fra Europa.

Hvem blev modtaget?

200

Det betyder, at kongen selv må bestemme, og rigsråddet ikke skal godkende det først.

Hvad er enevældig?

200

300 soldater.

Hvor mange soldater spørger Marselis Boshouwer efter?

300

Man besluttede at Christian d. 4. skulle være konge, før Frederik d. 2.s død.

Var det før eller efter Frederik d. 2.s død, at man besluttede at Christian d. 4. skulle være konge?

300

Anna Cathrine blev kronet i 1598.


Hvornår blev Anna Cathrine Kronet?

300

De fik 12 børn.

Hvor mange børn fik Christian d. 4. og Kirsten munk (1598 - 1658)?

300

Slesvig og Holsten.

Hvilke hertugdømmer var Christian d. 4. enevældig i?

300

I 1620.

Hvornår er flåden tilbage i Danmark?

400

Christian d. 4. var 16 år gammel.

Hvor gammel var Christian d. 4. da han blev erklæret for myndig?

400

Han hed Christian.

Hvad hed Christian d. 4.'s første søn?

400

4 af dem.

Hvor mange af Christian d. 4. og Kirstenmunk's børn døde?

400

20.000 mænd.

Hvor mange mænd har købt Danmark med jeg krigen?

400

admiral Ove Giedde (1594-1660).

Hvem leder flåden?

500

Det gjorde den tyske kejser.

Hvem erklærede Christian d. 4. for myndig.

500

Det gør han i 1615.

Hvornår blev Christian d. 4. gift med Kirsten munk.

500

Den vejede 3 kg.

Hvad vejede kristne krone?

500

Krigserstatning.

Hvad skulle Sverige betale efter krigen?

500

Den hedder Ceylon.

Hvad hedder den Indiske ø som Danmark fik eneret i 1618?

Click to zoom
M
e
n
u