Køn og kasus?
Hvilken kasus?
Det bestemte kendeord, tak!
Den ubestemte artikel, tak!
Sig noget korrekt

100

Der Hund ist grau 

maskulinum,nominativ

100

Subjekt?

Nominativ

100

Neutrum, nominativ

das

100

Femininum, nominativ

eine

100

En sætning med et subjekt, der er maskulinum, ental.

Der/ ein ...

200

Er hat einen Hund

maskulinum, akkusativ

200

Genstandsled

Akkusativ

200

Pluralis, nominativ

die

200

maskulinum, akkusativ

einen

200

En sætning med et genstandsled i maskulinum, ental.

...den/einen...

300

Das Mädchen ist 14 Jahre alt

neutrum, nominativ

300

Omsagnsled til grundled

Nominativ

300

maskulinum, akkusativ

den

300

femininum, dativ

einer

300

En sætning med akkusativ, neutrum

...das/ein...

400

Hast du ein Haus?

neutrum, akkusativ

400

Hensynsled

Dativ

400

femininum, genitiv

der

400

maskulinum, genitiv

eines

400

En sætning med hensynsled

...dem/einem/der/einer/den...

500

Er gab der Mutter Schokolade

femininum, dativ

500

Mandens hat er grøn

genitiv

500

maskulinum, dativ

dem

500

neutrum, dativ

einem

500

En sætning med genitiv i

...des/eines/der/einer...