Bible
Jesus
Old Testament
New Testament
100

Ano ang pangalan ng Anak ni Abraham

Isaac


100

Si _____ ang asawa ni Abraham

Sarah

100

Sino ang nagpanggap bilang si Essau?

Jacob

100

Kumpletuhin ang talata:

John 11:25

I am the ____________ and ____

Resurrection and the life


200

sino ang unang disipolo ni Jesus Christ

Andrew at Peter

James at John

200

Tama o mali: Pinatay ni Abraham si Isaac upang ihandog sa Panginoon.

MAli

200

When Daniel prayed to God after it was not allowed, where was he thrown into?

The Lions Den

200

tama o mali:

Si kristo ay Diyos at Tagapagligtas

tama

300

sino ang sumubok kay Jesus sa ilang?

Satan

300

Sino ang nagbautismo kay Jesus Christ?

John the Baptist

300

Who eventually came from the lineage of Abraham and David?

Jesus

300

Si ____ ay pinatay ni Cain

Abel

400

Tama o mali: Si Mary ang nanay ni Jesus

Tama

400

Kumpletuhin ang talata:

Seek ye first the _______ __ ___

Kingdom of God

400

Who was the king of Israel anointed by Samuel after Saul?

David

400

Kumpletuhin ang talata:

A _______ loveth at all times

Friend

500

si Jesus ay ipinanganak sa ________

Bethlehem

500

sino ang magkapatid na nag handog ng alay sa Panginoon?

Cain at Abel

500

Kumpletuhin ang Talata:

Jesus is the ___, the _____, and the ____

The way, the truth and the life

500

Kumpletuhin ang talata:

______ yourselves in the sight of the Lord

Humble

Click to zoom
M
e
n
u